Veteránky,ohláste sa!
Stránka www.zeny-bojujici.cz je venovaná ženám, ktoré počas 2. svetovej vojny bojovali proti nacizmu a fašizmu v 1. čs. armádnom zbore v ZSSR, v ATS na Strednom Východe, vo WAAF vo Veľkej Británii a v partizánskych jednotkách v Juhoslávii. Patrónkou tohto projektu je prof. Zoe Klusáková-Svobodová, ktorá Spoločnosti pomáha kontaktovať ženy-veteránky. Českú republiku majú pomerne zmapovanú, no celkom im chýbajú kontakty na Slovensku. Sú však presvedčení, že aj na Slovensku žije ešte veľa veteránok, ktoré prešli východným frontom, bojovali v 14. údernej slovenskej vojvodinskej brigáde v Juhoslávii alebo v iných bojových zložkách. Obrátili sa preto na náš Zväz, aby sme im pomohli skontaktovať sa so žijúcimi veteránkami. Prosíme preto ženy - veteránky, ktorých sa to týka - ohláste sa čo najskôr, či už e-mailovou poštou na sekretariat@szpb.sk alebo písomne, či telefonicky na adresu UR SZPB - redakcia BOJOVNÍK, Štúrova 8. Bratislava, PSČ 815 72, tel:02/52 96 25 31.