Knihy, literatúra, bibliografia

Laurincová: Dar nad všetky dary - Poézia zo srdca vychádzajúca
Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu
Karol Fremal: Výberová bobliografia k dejhinám odboja a SNP po roku 1989

Fašistické represálie na Slovensku 1944 - 1945 zastavky RU_AN_DE
Gustáv Husák: Svedectvo o SNP
Doc. Ing. Karol Pitka, CSc.: Druhá svetová vojna - Jej priebeh, oslobodenie a porážka fašizmu 1945 / vybrané časti
História 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR
Plk. zdrav. v.v. MUDr. Alexander Rehák: Spomienky šéflekára 2. paradesantnej brigády
Oficiálna stránka pamatníka Mauthausen
Hans Marsalek a Kurt Hacker: Krátke dejiny koncentračného tábora Mauthausen / slovenský preklad publikácie
Viera Zajacová: Slováci v Mauthausene / úryvok z knihy