Aktuálne informácie Oblastného výboru SZPB Trenčín

Brezina, pamätník umučeným Trenčín
Pohlad na mesto Trencin, www.trencin.sk
Jankov vŕšok, pamätník SNP

  Aktuálne informácie
  oblasti TN

- 25.10.2017 - Návšteva múzea internačného tábora v Svatobořicích pri Kyjove- odchod autobusu z Bánoviec nad Bebravou o 7,30 hod, z Trenčína o 8,00 hod

-30.10.2017 - o 13,00 hod slávnostné znovuotvorenie Múzea Partizánskej brigády J. Žižku v Bánovciach n/B

-30.10.2017 - o 14,00 hod zasadnutie Oblastného výboru SZPB v Bánovciach n/B

MPBJZ_Bce-Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku otvorené v priestoroch bývalého učilišťa Zornica v Bánovciach nad Bebravou na križovatke ulíc A. Hlinku a Partizánska


- Protest OblV SZPB Trenčin proti premenovaniu Hotela SOREA Jan Šverma


- Výzva Predsedníctva OblV Trenčín na zrušenie sankcií proti Rusku

- Vyhlásenie delegátov Oblastnej konferencie SZPB v Trenčíne k situácii na Ukrajine.

Projekt cezhraničnej spolupráce:
  - Spoločný protifašistický odboj - Partizánska brigáda Jana Žižku - Informácie o projekte
  - -Video BTV o otvoreni Múzea
  
- -Relácia SRO 16.6.2014 o otvorení múzea v mp3 - 4MB
  - -Článok o Múzeu v Trenčianskych SME 29.7.2014
  - -Program seminára 30.5.2014

Metodické pomôcky:
- P.Liška:Scenár na besedu o SNP

- Deň vojnových veteránov

- Generál Golian a Trenčín

Výstava:
K. Glamoš: Protifašistický odboj v Trenčianskych Tepliciach 1939-1945 - 3MB v pdf


Rozhlasová relácia:
Fašistické represálie v Miezgovciach 1945- 2,3MB v mp3Spomienky:
- -Relácia SRO 27.8.2014 o Štefanovi Gašparíkovi v mp3 - 4MB

steflovic- -Štefan Šteflovič: Únik z moci šelmy. Slovenský vojak - partizán v Odese. Autobiografia. Možnosť zakúpiť v Múzeu SNP.
počítadlo.abz.cz

15.Blahoželanie k 95. narodeninám

adamec 95adamec 95 Trenčín - 24.9.2017 - Pri príležitosti krásneho výročia 95. narodením sme navštívili nášho člena a čestného funkcionára pána Jožka ADAMCA. Členovia výboru aj v mene celej ZO Trenčín 2 mu s kytičkou kvetov zablahoželali k jubileu, popriali zdravia a pohody. Pán Adamec sa za priania srdečne poďakoval a požiadal o odovzdanie pozdravu celej oblastnej organizácii.Prajeme mu ešte veľa zdravia a spokojnosti.14.Oslavy SNP v oblasti

Trenčianske Teplice - 28.8.2017 - 28. augusta si predstavitelia mesta Trenčianske Teplice a členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripomenuli položením vencov k Pamätníku padlých v SNP medzník našej novodobej histórie – Slovenské národné povstanie. Počas spomienkového aktu sa prítomným prihovoril primátor Štefan Škultéty. Pripomenul, ako je potrebné vážiť si históriu a nezabúdať na tých, ktorí bojovali za našu slobodu. Vzdal vďaku všetkým, ktorí sa aktívne postavili na odpor fašizmu a zdôraznil, že aj v dnešnej modernej dobe je dôležité zabrániť šíreniu fašizmu a extrémizmu vo svete. Pamätník padlých v SNP stojí v kúpeľnom parku od roku 1952. Počas jednej z tohtoročných búrok bol zasiahnutý zlomeným konárom stromu, čo spôsobilo jeho poškodenie. V súčasnosti prebiehajú reštaurátorské práce vrchnej časti pamätníka, aby mohol opäť v plnej kráse pripomínať obyvateľom aj návštevníkom mesta hrdinov Slovenského národného povstania, ktorí si zaslúžia náš obdiv a uznanie.. informácia na stránke mesta Trenčianske Teplice>>>


melcicemelcice Melčice-Lieskové - 27.8.2017 - Aj Melčice-Lieskové si pietnou spomienkou uctili 73. výročie SNP. Akcia sa konala pri miestnom pamätníku padlých, slávnostný príhovor predniesol Ing. Matias, starosta obce Melčice-Lieskové. Pietneho aktu sa zúčastnili členovia našej ZO SZPB ktorá zlučuje členov z obci Drietoma, Chocholná-Velčice, Adamovské Kochanovce, Melčice-Lieskové, Ivanovce a Štvrtok a niektorí občania. Pripomenuli sme si odkaz SNP a uctili pamiatku všetkých, ktori v ňom bojovali a položili svoje životy. K pomníku sme položili veniec. V obci máme aj 3 partizánske hroby a to 1 hrob ruského partizána Serouchova a našich partizanov O. Staňáka a O. Nováka. Hrobom sme venovali patričnú pozornosť, okopali sme ich a po pietnej spomienke položili aj na ich hroby kvety. M.Vaskova, taj. ZO SZPB.

Jankov vŕšok - 26.8.2017 - Krajské oslavy sa uskutočnili za krásneho letného počasia v areáli Pamätníka SNP na Jankovom vŕšku. Oslavy začali výstavkou zbraní v rekonštruovanom bunkri, ktorú pripravili kluby vojenskej histórie. Nasledoval pochod pluku nesmrteľných, ktorého sa zúčastnili členovia SZPB s viac ako 80 fotografiami účastníkov protifašistického odboja. Oslavy pokračovali kladením vencov, príhovorom predsedu vlády R. Fica, v amfiteátri príhovory hostí, za SZPB vystúpil podpredseda UR SZPB gen. Čombor a bohatý kultúrny program. Večer zapálili partizánsku vatru a zaspievali si pri nej. Súčasťou osláv boli aj prehliadky mohyly s výstavou o protifašistickom odboji a Hádzanársky turnaj o Pohár Partizánskej brigády Jana Žižku. Oslavy sa tešili veľkej pozornosti médií. Informácie priniesli RTVS, TA3 ako aj regionálne televízie. video BTV>>>


Bánovce nad Bebravou - 25.8.2017 - Mestské oslavy sa začali členskou schôdzou SZPB, na ktorej odovzdali jubilantom ďakovné listy.O kultúrny program sa postaral p. Grman. Pietneho aktu pri budove Mestského úradu sa zúčastnili aj priami účastníci protifašistického odboja. K prítomným sa prihovoril primátora Marián Chovanec a predseda ObV SZPB Ing. Ján Holička. Po pietnom akte sa delegácie odobrali na Cibislavku, miestny cintorín a Salaštek, kde položili kytice kvetov k pamätníkom fašistických represálií.
video BTVo oslavách>>>

video BTV o hádzanárskom turnaji>>>


miezgovcemiezgovcemiezgovce Miezgovce - 25.8.2017 - Posledný augustový víkend si v Miezgovciach pripomenuli 73. výročie SNP. Bohatý trojdňový kultúrny program pod záštitou TSK začal v piatok o 18.00 hod. tradičným Behom SNP, ktorého organizátorom je Slovenský Orol Miezgovce. Na štart 41. ročníka (pozn. patrí asi k najstarším behom SNP v SR ) sa v štyroch žiackych kategóriách postavilo 27 pretekárov a pretekárok. O 19.00 hod. si pietnym aktom pri pomníku SNP prítomní občania spolu so zástupcami štátnej správy, samosprávy a dobrovoľných organizácii uctili pamiatku padlých v SNP. Starosta obce Juraj Trgyňa a predseda Oblastného výboru zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne Ján Holička v príhovore pripomenuli všetkým udalosti spred 73 rokov. Po ukončení pietneho aktu prišlo na rad symbolické zapálenie vatry a ohňostroj.
viac>>>
video BTV>>>

13.Vernisáž prenosnej výstavy o PBJŽ v Múzeu SNP

BB MSNPBB MSNP Banská Bystrica - 10.8.2017 - Vo vchode do Múzea SNP sa uskutočnila vernisáž prenosnej výstavy o Partizánskej brigáde Jana Žižku. Na vernisáži sa zúčastnili okrem pracovníkov múzea aj zástupcovia OblV SZPB z Banskej Bystrice a Zvolena. Vernisáž uviedli Mgr. Viera Kováčová a PhDr. Marek Syrný. Za OblV Trenčín sa zúčastnili J. Holička a M. Ondráš, ktorí pri prezentácii zdôraznili, potrebu priblížiť udalosti protifašistického boja v jednotlivých oblastiach Slovenska. Výstava potrvá do konca septembra.12.Odhalenie rekonštruovaného pamätníka SNP v Krásnej Vsi

Krasna VesKrasna Ves Krásna Ves - 3.8.2017 - Pomník 13 padlým partizánom Partizánskej brigády Jana Žižku, ktorí padli v bojoch proti nemeckým fašistom v bojoch začiatkom októbra 1944 a boli pochovaní na cintoríne v Krásnej Vsi zrekonštruovala obec za pomoci občanov hlavne Jozefa Znášika a Igora Filina. K obnove prispel aj Trenčiansky samosprávny kraj. Slávnostného odhalenia sa zúčastnil predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý sa stretol s občanmi obce v Kultúrnom dome. Po slávnostnom odhalení pamätníka delegácia OblV SZPB besedovala s občanmi o bojoch v SNP, ku ktorým patril aj boj PBJZ pri Motešiciach na Letnom majeri a význame udržovania pamäti národa.

11.Spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury

Kragujevac Trenčín - V trenčianskych Kasárňach SNP sa 8. júna 2017 konalo spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury vojakov náhradného práporu bývalého c.k. pešieho pluku 71. Stretnutie sa konalo v parčíku pred pamätníkom 44 popravených slovenských vojakov z "drotárskeho" pluku. História pluku, v ktorom slúžila väčšina pradedov a starých otcov rodín z Turca, Oravy a Horného Považia.
viac info>>>10.XI. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA o pohár oslobodenia mesta Trenčín

sttenissttenissttenissttenis Trenčín - 16. mája 2017 - TJ Keraming Kubran Trenčín v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalšími spoluorganizátormi uskutočnil už XI. ročník turnaja o pohár oslobodenia mesta Trenčín. Turnaj bol prvýkrát zaradený do seriálu Slovenského pohára. Hralo sa v kategóriách veteránov a hlavná súťaž. Celkom sa zúčastnilo 230 stolných tenistov. Turnaj otvoril riaditeľ turnaja Ing. Gallovič spoločne s predsedom OblV SZB Ing. Holičkom. Ceny pre víťazov v neskorých nočných hodinách odovzdal aj zástupca SZPB Ing. Švec.
Výsledky: Hlavná kategória Open -
1. Sitak Andrej (Donsdorf)
2. Šereda Peter (Bratislava)
3-4. Valúch Alexander (Kysucké Nové Mesto)
3-4. Illaš Erik (Hontianské Trsťany/Dudince)
viac info na stránke TJ Keraming>>>

9.Členovia ZO SZPB Trenčín 2 si na členskej schôdzi pripomenuli Deň matiek

ZOTN2ZOTN2 Trenčín - 11. mája 2017sa členovia ZO SZPB Trenčín 2 zišli v KD v Istebníku na členskej schôdzi. Okrem pracovných vecí si pripomenuli Deň matiek. Pán Poláško sa prihovoril prítomným ženám a s p. Kolárikom sa poďakovali každej bielym klinčekom. Nežnou básňou sa mamám prihovorila p. Polášková. Kytičkou kvetov zablahoželali členom s okrúhlym jubileom - p.Dvorská Mária - 70 rokov, p. Holíčková Mária - 75 r. a gratuláciu p. Adamcovi k 95. výročiu odovzdáme osobne v júli. Pri chutných koláčoch a čaji sa rozprúdila družná debata


8.Okresné kolo vedomostnej súťaže žiakov ZŠ „Medzníky 2. svetovej vojny“

sutazsutazsutazsutazsutazsutaz Trenčín - 16. mája 2017 - Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s odborom školstva Okresného úradu v Trenčíne zorganizovali okresné kolo súťaže – Medzníky 2. svetovej vojny. Na okresnom kole sa zúčastnili trojčlenné družstvá žiakov ZŠ Novomestského Trenčín, ZŠ Horné Srnie, ZŠ Melčice – Lieskové, ZŠ Školská Bánovce nad Bebravou, ZŠ Zlatníky v sprievode svojich učiteľov. V zasadačke Posádkového klubu v Trenčíne účastníkov privítal Tibor Bélik z Oddelenia odborných a metodických činností OU Trenčín.
Prvé kolo sa uskutočnilo v základných školách, ktoré od organizátorov dostali podrobnosti o pravidlách súťaže. Najlepší súťažiaci sa v trojčlenných skupinách pod vedením učiteľov dejepisu zúčastnili okresného kola. Pri niektorých témach žiakom informácie chýbali, čo podľa predsedu oblastnej organizácie SZPB Jána Holičku nie je chybou žiakov, ale školských osnov. Veď aj samotní súťažiaci priznali, že s pomocou učiteľov vyhľadávali informácie v odbornej literatúre, aby mohli zodpovedať niektoré otázky. V učebniciach totiž chýbali.
V okresnej súťaži Medzníky 2. svetovej vojny sa ZŠ umiestnili v tomto poradí:
1.miesto - Diana Blahová, Timea Jurčová , Kristína Riečičiarová zo ZŠ v Hornom Srní,
2.miesto – Samuel Didek, Lukáš Samaš, Filip Voznický zo ZŠ Melčice - Lieskové
3. miesto - Marek Martiška, Martin Vigoda , Samuel Kňazovčík zo ZŠ Školská v Bánovciach n.B.
Na záver poďakoval predseda OblV SZPB za účasť, ocenil ochotu žiakov zúčastniť sa súťaže a zaželal im veľa úspechov. Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami, ku ktorým prispel aj Trenčiansky samosprávny kraj.

7.Návšteva žiakov ZŠ Trenčianske Teplice v Uhrovci a Jankovom vŕšku

teplice_jvteplice_jv Uhrovec - Jankov vŕšok - 11.5.2017- Základná organizácia SZPB v Trenčianskych Tepliciach uskutočnila sprievodnú akciu k oslobodeniu mesta a k ukončeniu 2. svetovej vojny – zájazd žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ A. Bagara do múzea Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci a do múzea partizánskej brigády J. Žižku na Jankovom vŕšku dňa 11. mája 2017. viac info v pdf>>>6.Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny

trencintrencin Trenčín - 9.5.2017- V utorok 9. mája sa pri pamätnej tabuli pripomínajúcej ukončenie druhej svetovej vojny umiestnenej pri vchode do Posádkového klubu OS SR uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré pripravila ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Trenčín 1. Zúčastnili sa ho členovia SZPB, delegácia OblV SZPB a veteráni druhej svetovej vojny Pavol Liška, Štefan Šteflovič a Karol Steklý, delegácia trenčianskeho mestského úradu, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku a ďalších občianskych združení.
viac>>>

zlatnikyzlatniky Zlatníky - 8.5.2017 sa uskutočnili oslavy ukončenia 2. svetovej vojny s pietnou spomienkou kladenia vencov pri pamätníku umučených a padlých občanov obce Zlatníky v druhej svetovej vojne. Za Oblastný výbor SZPB Trenčín sa osláv zúčastnili členka predsedníctva OblV Trenčín Peťovská Emília a členovia ZO SZPB Bánovce n.B. Švelka Štefan a Jozef Znášik. Schôdzu otvoril predseda ZO Zlatníky Eduard Kováčik. Za OblV pozdravila schôdzu Peťovská Emília a zároveň odovzdala "Ďakovný list Oblastného výboru SZPB" Jozefovi Orsaghovi pri príležitosti životného jubilea 80. narodenín a za obetavú prácu pre SZPB.


teplicetepliceteplice Trenčianske Teplice - 8.5.2017- V Deň víťazstva nad fašizmom si obyvatelia mesta pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku padlých v SNP uctili pamiatku tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu. Primátor Štefan Škultéty v príhovore prítomným pripomenul, aký veľký význam má pre nás a pre budúce generácie ukončenie druhej svetovej vojny, ktorá bola najväčším a najrozsiahlejším ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva. Stála milióny životov, zasiahla celú Európu a jej následky boli alarmujúce. Vyslovil vďaku všetkým, ktorí hrdinstvom a obeťami prispeli k porážke fašizmu, aby sme dnes žili v pokoji a v mieri. Pietnej spomienky sa zúčastnili aj zástupkyňa primátora Monika Pšenčíková, poslanci mestského zastupiteľstva a členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.Prevzaté zo stránky mesta Trenčianske Teplice.
viac fotografií na stránke mesta Trenčianske Teplice>>>

5.Slávnostná schôdza v Trenčianskych Tepliciach k 60. výročiu prvého slovenského zjazdu zväzu protifašistických bojovníkov

tepliceteplice Trenčianske Teplice - 25.4.2017- Trenčianske Teplice si tradične pripomínajú oslobodenie mesta od nemeckých okupantov dňa 10. apríla. Tento významný deň si základná organizácia SZPB pripomenula položením kvetov k pamätníku, na ktorom je pamätná tabuľa pripomínajúca, že pri oslobodzovaní mesta položilo svoje životy päť vojakov 40. sovietskej armády a 111 vojakov 4. rumunskej armády. ZO SZPB zorganizovala slávnostnú schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla. Príjemnú atmosféru na schôdzi navodili svojim vystúpením mladí umelci zo Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach. Nasledovalo premietnutie dokumentu o odboji v meste. Prítomní si mohli pozrieť miestne dobové zábery z diania v období vojny, ako i snímky o práci ZO pri udržiavaní pamätníkov a pamätných dosiek a o práci so žiakmi základnej školy. Predseda ZO SZPB v príhovore pripomenul 60. výročie prvého slovenského zjazdu zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý sa konal v Bratislave 6. a 7. apríla 1957, ako aj 72. výročie oslobodenia mesta a ukončenia vojny. Vyzdvihol významnú podporu Mesta a Kúpeľov pri udržiavaní povedomia o vojnovej histórii najmä u mládeži a u žiakov základnej školy. K prítomným sa prihovoril i primátor PhDr. Štefan Škultéty, ktorý sa pochvalne vyjadril o spolupráci ZO SZPB s Mestom.

4.Účastníci rokovania sa zhodli - najväčším problémom je omladenie členskej základne

plenum Trenčín - 10.4.2017 -TRENČÍN – 11. 4. 2017 – V Posádkovom klube OS SR sa uskutočnilo plenárne rokovanie Oblastného výboru SZPB. Otvoril a viedol ho predseda Ing. Ján Holička, ktorý v správe o činnosti oblastnej organizácie ocenil prácu jednotlivých základných organizácii v Trenčianskom a Bánovskom okrese, informoval o príprave a účasti členov na pietnych aktoch pri miestnych i krajských oslavách Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku a účasti členov na pietnom akte na Dukle v Poľsku a na slovenskej strane v Duklianskom priesmyku, kde je pamätník a cintorín padlých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru a ďalších aktivitách spojených s prezentáciou Múzea Partizánskej brigády Jana Žižku.
viac>>>
Uznesenie z rokovania v pdf>>>

3.42. ročník turistického pochodu Vojenská päťdesiatka

voj50voj50 Trenčín - Jankov vŕšok - 8.4.2017 -42.ročník bol tento rok úspešnejší ako predchádzajúci. Zúčastnilo sa ho 213 turistov. Z toho 64 profesionálnych vojakov. Najdlhšiu 50 km trasu si zvolilo 57 účastníkov. Trasu z Krásnej vsi do cieľa prešlo 41 turistov a najkratšie si zvolilo 51. Najmladším mužským turistom bol Tomáš Hugo, ktorý prešiel trasu 25 km. Mal 12 rokov. Najmladšou ženskou zástupkyňou bola Erika Hubčíková a tá prešla pri svojich 13 rokoch 15 km. Najstarším bol Ferko Macka ročník 1935. Ženskou najstaršou účastníčkou bola Erika Gelienová. Podľa zapísaných absolventov sme zistili účasť z Čadce, Považskej Bystrice, Ilavy, Myjavy, Novákov, Nových Zámkov, Púchova, Bratislavy, Margecian, Senca, Hlohovca a Topoľčian. Zahraničie zastupoval pár turistov z Budapešti. Nedá mi nespomenúť najrýchlejšieho bežca Samuela Valúcha z Dubnice nad Váhom, ktorý štartoval o 6:40 na 50km trasu a v cieli bol 12:20. To je čistého času 5hod a 40min. Vzácnym hosťom bol aj predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, ktorý si prešiel trasu z Krásnej Vsi na Jankov Vršok. O 16,00 hod sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov na symbolickom cintoríne pri mohyle na ktorom sa zúčastnili za organizátorov KST Dukla - J. Salviany, KST TTS T. Vooková, OblV SZPB J. Holička a E. Peťovská a turistov, predseda TSK Ing. J. Baška a za účastníkov-vojakov veliteľ brigády plk. Ševčík.Všetkým zúčastneným ďakujeme a spoločne sa budeme tešiť takto o rok 14.4.2018 na 43. ročník Vojenskej 50-tky.(text: Janka, foto: Janka, Dušan, Mirko, Oľga)
viac>>>
viac fotografií na stránke Klubu turistov Dukla>>>
viac fotografií na stránke maďarských účastníkov>>>

2.Oslavy oslobodenia miest a obcí okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou

trencin trencin trencin trencin Trenčín - 10.4.2017 - Spomienkovým aktom kladenia vencov pri Pamätníku umučených na Brezine si v pondelok 10. apríla obyvatelia pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta v druhej svetovej vojne. K prítomním sa prihovorili predseda TSK a poslanec NRSR J. Baška, primátor mesta R. Rybníček a za SZPB M. Ondráš, ktorí vo svojom príhovore pripomenul históriu oslobodenia mesta vojskami 2. ukrajinského frontu a rumunských jednotiek. V oslobodzujúcich bojoch v Trenčíne a okolí padlo 1380 Rumunov, 1255 sovietskych vojakov a tiež zahynulo 171 civilistov. Po skončení vojny našli na Brezine sedem hromadných hrobov, kde bolo zahrabaných 69 obetí fašistického mučenia. Po pietnom akte na Brezine sa v sobášnej sieni mestského úradu už tradične stretol s priamymi účastníkmi protifašistického boja a členmi SZPB primátor Richard Rybníček. Na stretnutí sa zúčastnil aj veliteľ posádky Trenčín generálmajor J.Joch a predstavitelia ďalších organizácií.

uhrovec uhrovec uhrovec uhrovec Uhrovec - 4.4.2017 - Pri príležitosti oslobodenia obce uskutočnila ZŠ v Uhrovci tradičný beh oslobodenia žiakov. Pred štartom behu prítomným žiakom, poslancom a členom SZPB sa prihovorila starostka obce Z. Máčeková, ktorá pripomenula históriu oslobodenia obce a uskutočnila krátky kvíz s odmenou pre súťažiacich žiakov. Po otvorení behu si delegácia žiakov a ostatných prítomných uctila pamiatku padlých v SNP pri pamätnej tabuli na Uhrovskom múzeu, kde prehovorili p. E. Beštová a J. Holička. Na oslavách sa zúčastnil aj priamy účastník protifašistického odboja z Uhrovca Pavol Múčka a Mária Mištinová z Bánoviec nad Bebravou, ktorá ako dieťa partizánskeho veliteľa sa skrývala v uhrovskej doline spolu so svojou rodinou. Na stretnutí po oslavách Mária Mištinová pohovorila o ťažkých podmienkach života v horách a o povojnovej výstavbe Pamätníku SNP na Jankovom vŕšku, za čo ju odmenili kyticou kvetov.
miezgovce miezgovce miezgovce Miezgovce - 1.4.2017 - Oslavy oslobodenia obce sa uskutočnili v sobotu 1. apríla 2017. Na začiatku osláv členovia SZPB a občania pripomenuli oslobodenie obce rumunskou armádou sprievodom so zástavou 8.roty Partizánskej brigády Jana Žižku od Kultúrneho domu k Pamätníku padlých a položením vencov k pamätníku. Pri pamätníku sa prítomným prihovorili starosta obce J. Trgyňa a predseda ZO SZPB J. Holička. Po pietnom akte sa uskutočnila členská schôdza ZO SZPB na ktorej okrem hodnotenia činnosti odovzdali ocenenia jubilujúcim členom.

1.Svedectvá o vojnových udalostiach aj 72 rokov po skončení nacistického besnenia majú svoj význam.

knihaBA Bratislava - 22.2.2017 -Občianske združenie In Minorita v tomto roku vydalo poviedku Branislava Oláha pod názvom Zápisky o smrti a živote... Ide o beletrizované spomienkové rozprávanie z prostredia jeho rodiny, spomienky jeho strýkov podané sugestívnym spôsobom rozprávania v prvej osobe. Opisuje osudy bratov – Rómov z Podpoľania, ktorí sa zapojili do odboja ako povstaleckí vojaci. Prezentácia publikácie sa uskutočnila 22. februára 2017 v priestoroch Goethe-Institut v Bratislave. Podujatie sa konalo v predvečer 72. výročia tragických udalostí v Dubnici nad Váhom, kde bol v roku 1944 zriadený zaisťovací tábor pre Rómov. V tábore vypukla epidémia škvrnitého týfusu a 23. februára 1945 bolo 26 chorých rómskych mužov, žien a detí brutálne zavraždených. Podujatia sa zúčastnil aj člen Zväzu protifašistických bojovníkov Jozef Tonka z Bánoviec nad Bebravou, ktorý bol ako dieťa spolu s rodičmi niekoľko mesiacov v zaisťovacom tábore. Podujatia sa zúčastnilo asi 35 pozvaných hostí, delegáciu SZPB viedol predseda P. Sečkár, za Ministerstvo školstva sa zúčastnil štátny tajomník P. Krajňák.
 Naše kluby a ZO:
  -Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja
  -Klub vojenskej histórie Dukliansky priesmyk


  O nás...
   - História 1946-2000....
   - ZO SZPB....
   - Programové zameranie


  Masové hroby a cintorín obetí na Brezine


  Jankov vŕšok - pamätné miesto SNP
DE, DE,
- 3D prezentácia pamätníka na stránke obce Uhrovec

Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku
prichod do Muzeanová adresa: Bánovce nad Bebravou, ul.A. Hlinku 21. GPS:
48° 43' 2.0496935" N
18° 15' 48.73209" E

Prezentácia v pdf

RuskyRU
EnglishThe partisan brigade of Jan Zizka museum
DeutschMuseum der Partisanenbrigade von Jan Žižka
Kontakty pre vstup:
 - Oblastný výbor SZPB Trenčín: email: oblvtn@szpb.sk

  Oslobodenie okresov Trenčín
   a Bánovce nad Bebr. v roku 1945


  Kragujevacká vzbura vojakov 71. pluku (trenčianskeho) 1918


  Nezabudnime! - Pamätníky II.svetovej vojny v okresoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou 2012, v pdf - 4 Mb


Kontakty :

pevná linka tel. 032 7434254
Železničná 3
(Kasárne SNP)
911 01 Trenčín

email:
oblvtn@szpb.sk


Archív roku 2010, >>>Archív roku 2011 , >>>Archív roku 2012, >>>Archív roku 2013, >>>Archív roku 2014, >>>Archív roku 2015, >>>Archív roku 2016


<<< späť na hlavnú stránku SZPB