Aktuálne informácie Oblastného výboru SZPB Trenčín

Brezina, pamätník umučeným Trenčín
Pohlad na mesto Trencin, www.trencin.sk
Jankov vŕšok, pamätník SNP

  Aktuálne informácie
  oblasti TN

- Oslavy ukončenia 2.sv.vojny:
Trenčín - 9.5.2017 o 13,00 hod pred ODA

- XI. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA o pohár oslobodenia mesta Trenčín - 27.mája 2017 - propozície

- Oslavy SNP na Jankovom vŕšku budú 26.augusta 2017(sobota), súčasťou osláv bude Pochod pluku nesmrteľných

- Protest OblV SZPB Trenčin proti premenovaniu Hotela SOREA Jan Šverma

- Výzva Predsedníctva OblV Trenčín na zrušenie sankcií proti Rusku

- Vyhlásenie delegátov Oblastnej konferencie SZPB v Trenčíne k situácii na Ukrajine.

Projekt cezhraničnej spolupráce:
  - Spoločný protifašistický odboj - Partizánska brigáda Jana Žižku - Informácie o projekte
  - -Video BTV o otvoreni Múzea
  
- -Relácia SRO 16.6.2014 o otvorení múzea v mp3 - 4MB
  - -Článok o Múzeu v Trenčianskych SME 29.7.2014
  - -Program seminára 30.5.2014

Metodické pomôcky:
- P.Liška:Scenár na besedu o SNP

- Deň vojnových veteránov

- Generál Golian a Trenčín

Výstava:
K. Glamoš: Protifašistický odboj v Trenčianskych Tepliciach 1939-1945 - 3MB v pdf


Rozhlasová relácia:
Fašistické represálie v Miezgovciach 1945- 2,3MB v mp3



Spomienky:
- -Relácia SRO 27.8.2014 o Štefanovi Gašparíkovi v mp3 - 4MB

steflovic- -Štefan Šteflovič: Únik z moci šelmy. Slovenský vojak - partizán v Odese. Autobiografia. Možnosť zakúpiť v Múzeu SNP.




počítadlo.abz.cz

5.Slávnostná schôdza v Trenčianskych Tepliciach k 60. výročiu prvého slovenského zjazdu zväzu protifašistických bojovníkov

tepliceteplice Trenčianske Teplice - 25.4.2017- Trenčianske Teplice si tradične pripomínajú oslobodenie mesta od nemeckých okupantov dňa 10. apríla. Tento významný deň si základná organizácia SZPB pripomenula položením kvetov k pamätníku, na ktorom je pamätná tabuľa pripomínajúca, že pri oslobodzovaní mesta položilo svoje životy päť vojakov 40. sovietskej armády a 111 vojakov 4. rumunskej armády. ZO SZPB zorganizovala slávnostnú schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla. Príjemnú atmosféru na schôdzi navodili svojim vystúpením mladí umelci zo Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach. Nasledovalo premietnutie dokumentu o odboji v meste. Prítomní si mohli pozrieť miestne dobové zábery z diania v období vojny, ako i snímky o práci ZO pri udržiavaní pamätníkov a pamätných dosiek a o práci so žiakmi základnej školy. Predseda ZO SZPB v príhovore pripomenul 60. výročie prvého slovenského zjazdu zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý sa konal v Bratislave 6. a 7. apríla 1957, ako aj 72. výročie oslobodenia mesta a ukončenia vojny. Vyzdvihol významnú podporu Mesta a Kúpeľov pri udržiavaní povedomia o vojnovej histórii najmä u mládeži a u žiakov základnej školy. K prítomným sa prihovoril i primátor PhDr. Štefan Škultéty, ktorý sa pochvalne vyjadril o spolupráci ZO SZPB s Mestom.

4.Účastníci rokovania sa zhodli - najväčším problémom je omladenie členskej základne

plenum Trenčín - 10.4.2017 -TRENČÍN – 11. 4. 2017 – V Posádkovom klube OS SR sa uskutočnilo plenárne rokovanie Oblastného výboru SZPB. Otvoril a viedol ho predseda Ing. Ján Holička, ktorý v správe o činnosti oblastnej organizácie ocenil prácu jednotlivých základných organizácii v Trenčianskom a Bánovskom okrese, informoval o príprave a účasti členov na pietnych aktoch pri miestnych i krajských oslavách Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku a účasti členov na pietnom akte na Dukle v Poľsku a na slovenskej strane v Duklianskom priesmyku, kde je pamätník a cintorín padlých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru a ďalších aktivitách spojených s prezentáciou Múzea Partizánskej brigády Jana Žižku.
viac>>>
Uznesenie z rokovania v pdf>>>

3.42. ročník turistického pochodu Vojenská päťdesiatka

voj50voj50 Trenčín - Jankov vŕšok - 8.4.2017 -42.ročník bol tento rok úspešnejší ako predchádzajúci. Zúčastnilo sa ho 213 turistov. Z toho 64 profesionálnych vojakov. Najdlhšiu 50 km trasu si zvolilo 57 účastníkov. Trasu z Krásnej vsi do cieľa prešlo 41 turistov a najkratšie si zvolilo 51. Najmladším mužským turistom bol Tomáš Hugo, ktorý prešiel trasu 25 km. Mal 12 rokov. Najmladšou ženskou zástupkyňou bola Erika Hubčíková a tá prešla pri svojich 13 rokoch 15 km. Najstarším bol Ferko Macka ročník 1935. Ženskou najstaršou účastníčkou bola Erika Gelienová. Podľa zapísaných absolventov sme zistili účasť z Čadce, Považskej Bystrice, Ilavy, Myjavy, Novákov, Nových Zámkov, Púchova, Bratislavy, Margecian, Senca, Hlohovca a Topoľčian. Zahraničie zastupoval pár turistov z Budapešti. Nedá mi nespomenúť najrýchlejšieho bežca Samuela Valúcha z Dubnice nad Váhom, ktorý štartoval o 6:40 na 50km trasu a v cieli bol 12:20. To je čistého času 5hod a 40min. Vzácnym hosťom bol aj predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, ktorý si prešiel trasu z Krásnej Vsi na Jankov Vršok. O 16,00 hod sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov na symbolickom cintoríne pri mohyle na ktorom sa zúčastnili za organizátorov KST Dukla - J. Salviany, KST TTS T. Vooková, OblV SZPB J. Holička a E. Peťovská a turistov, predseda TSK Ing. J. Baška a za účastníkov-vojakov veliteľ brigády plk. Ševčík.Všetkým zúčastneným ďakujeme a spoločne sa budeme tešiť takto o rok 14.4.2018 na 43. ročník Vojenskej 50-tky.(text: Janka, foto: Janka, Dušan, Mirko, Oľga)
viac>>>
viac fotografií na stránke Klubu turistov Dukla>>>
viac fotografií na stránke maďarských účastníkov>>>

2.Oslavy oslobodenia miest a obcí okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou

trencin trencin trencin trencin Trenčín - 10.4.2017 - Spomienkovým aktom kladenia vencov pri Pamätníku umučených na Brezine si v pondelok 10. apríla obyvatelia pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta v druhej svetovej vojne. K prítomním sa prihovorili predseda TSK a poslanec NRSR J. Baška, primátor mesta R. Rybníček a za SZPB M. Ondráš, ktorí vo svojom príhovore pripomenul históriu oslobodenia mesta vojskami 2. ukrajinského frontu a rumunských jednotiek. V oslobodzujúcich bojoch v Trenčíne a okolí padlo 1380 Rumunov, 1255 sovietskych vojakov a tiež zahynulo 171 civilistov. Po skončení vojny našli na Brezine sedem hromadných hrobov, kde bolo zahrabaných 69 obetí fašistického mučenia. Po pietnom akte na Brezine sa v sobášnej sieni mestského úradu už tradične stretol s priamymi účastníkmi protifašistického boja a členmi SZPB primátor Richard Rybníček. Na stretnutí sa zúčastnil aj veliteľ posádky Trenčín generálmajor J.Joch a predstavitelia ďalších organizácií.

uhrovec uhrovec uhrovec uhrovec Uhrovec - 4.4.2017 - Pri príležitosti oslobodenia obce uskutočnila ZŠ v Uhrovci tradičný beh oslobodenia žiakov. Pred štartom behu prítomným žiakom, poslancom a členom SZPB sa prihovorila starostka obce Z. Máčeková, ktorá pripomenula históriu oslobodenia obce a uskutočnila krátky kvíz s odmenou pre súťažiacich žiakov. Po otvorení behu si delegácia žiakov a ostatných prítomných uctila pamiatku padlých v SNP pri pamätnej tabuli na Uhrovskom múzeu, kde prehovorili p. E. Beštová a J. Holička. Na oslavách sa zúčastnil aj priamy účastník protifašistického odboja z Uhrovca Pavol Múčka a Mária Mištinová z Bánoviec nad Bebravou, ktorá ako dieťa partizánskeho veliteľa sa skrývala v uhrovskej doline spolu so svojou rodinou. Na stretnutí po oslavách Mária Mištinová pohovorila o ťažkých podmienkach života v horách a o povojnovej výstavbe Pamätníku SNP na Jankovom vŕšku, za čo ju odmenili kyticou kvetov.
miezgovce miezgovce miezgovce Miezgovce - 1.4.2017 - Oslavy oslobodenia obce sa uskutočnili v sobotu 1. apríla 2017. Na začiatku osláv členovia SZPB a občania pripomenuli oslobodenie obce rumunskou armádou sprievodom so zástavou 8.roty Partizánskej brigády Jana Žižku od Kultúrneho domu k Pamätníku padlých a položením vencov k pamätníku. Pri pamätníku sa prítomným prihovorili starosta obce J. Trgyňa a predseda ZO SZPB J. Holička. Po pietnom akte sa uskutočnila členská schôdza ZO SZPB na ktorej okrem hodnotenia činnosti odovzdali ocenenia jubilujúcim členom.

1.Svedectvá o vojnových udalostiach aj 72 rokov po skončení nacistického besnenia majú svoj význam.

knihaBA Bratislava - 22.2.2017 -Občianske združenie In Minorita v tomto roku vydalo poviedku Branislava Oláha pod názvom Zápisky o smrti a živote... Ide o beletrizované spomienkové rozprávanie z prostredia jeho rodiny, spomienky jeho strýkov podané sugestívnym spôsobom rozprávania v prvej osobe. Opisuje osudy bratov – Rómov z Podpoľania, ktorí sa zapojili do odboja ako povstaleckí vojaci. Prezentácia publikácie sa uskutočnila 22. februára 2017 v priestoroch Goethe-Institut v Bratislave. Podujatie sa konalo v predvečer 72. výročia tragických udalostí v Dubnici nad Váhom, kde bol v roku 1944 zriadený zaisťovací tábor pre Rómov. V tábore vypukla epidémia škvrnitého týfusu a 23. februára 1945 bolo 26 chorých rómskych mužov, žien a detí brutálne zavraždených. Podujatia sa zúčastnil aj člen Zväzu protifašistických bojovníkov Jozef Tonka z Bánoviec nad Bebravou, ktorý bol ako dieťa spolu s rodičmi niekoľko mesiacov v zaisťovacom tábore. Podujatia sa zúčastnilo asi 35 pozvaných hostí, delegáciu SZPB viedol predseda P. Sečkár, za Ministerstvo školstva sa zúčastnil štátny tajomník P. Krajňák.
2016

29.Spomienka na umučených v Trenčíne

dusova dusovaTrenčín - 30.12.2016 -Spomienku na fašistické represálie od ooktóbra 1944 do marca 1945 v Dušovej doline v lesoparku Brezina organizuje pravidelne KVH - ZO SZPB Trenčín 1. Členovia SZPB položili venček k pamätníku a zapálili sviečky pri tichej spomienke na obete.




28.Výročná schôdza v ZO SZPB Trenčín 2

tn2 tn2 Trenčín - 9.12.2016 - V klube dôchodcov v TN Istebníku sa 9. 12. 2016 konala výročná členská schôdza ZO SZPB TN 2. Pri koláčikoch a horúcom čaji si členovia vypočuli správu o činnosti, hospodárení ZO,odsúhlasili zloženie výboru ZO i uznesenie a aktivity na nový rok. Počas besedy si prevzali ročenky na rok 2017 a členské známky a zaspomínali na staré časy a svojich známych.Posedenie ukončili prianím krásnych sviatkov a všetkého dobrého do nového roku.
20.12.2016 sme navštívili nášho dlhoročného tajomníka, ktorý teraz žije v Dome seniorov v TN-Záblatí. Odovzdali sme mu pozdravy a darček pod stromček a prevzal si Ročenku na rok 2017 i členskú známku. Podebatovali sme o členskej schôdzi a priateľoch, o zdraví i rodine. Rozlúčili sme sa s prianím spokojných Vianoc a všetkého dobrého do nového roka.

27.Tenisový turnaj na počesť umučených na Brezine

tenis tenis Trenčín - 27.12.2012 - 29.12.2012 TK Tenkur Trenčín usporiadal s podporou OblV SZPB tradičný tenisový turnaj mladších žiačok triedy "C" na ktorom sa zúčastnilo 32 hráčok. Hlavným rozhodcom bol Martiška Gabriel st. Zástupkyne hráčok a delegácia OblV SZPB položili kytičku kvetov pri pamätníku na Brezine. Víťazkou sa stala Červencová Lucia z STC Tennis Academy Púchov, ktorá vo finále zdolala Surovčíkovú Ninu z TK Žilina. Výsledky na stránke www.etenis.sk>>>



26.Cimenná spomínala

cimenna cimenna Cimenná - 30.11.2016. Pri kríži na kraji obce sa v stredu 30.11.2016 na večer tradične stretli občania Cimennej aby si pripomenuli fašistické represálie z konca novembra 1944. Pri týchto represáliách zahynulo 6 občanov a ďalších odvliekli na gestapo do Trenčína. Vypálili aj 7 domov. Aj keď v súčasnoti žije v Cimennej asi 90 občanov predsa nezabúdajú na svojich rodákov.Spomienky sa zúčastnila aj delegácia OblV SZPB ako aj pamätník tejto tragickej udalosti zo Zlatník J. Orság. Po položení vencov a zapálení sviečok sa k prítomným sa prihovoril starosta obce P. Vanek a predseda OblV SZPB J. Holička. Na záver sa p. farár z Dubodiela pomodlil za obete represálií.

25.Spomienka na seleckú tragédiu

selec selec Selec - 27.11.2016 v nedeľu dopoludní sa uskutočnila tradičná spomienka na obete 1. a 2. svetovej vojny z obce. Obec Selec postihla počas SNP tragédia, keď nemeckí fašisti pri protipartizánskej operácii v oblasti Inovca nechytili zajatcov tak sa vypomstili na civilnom obyvateľstve Selca a Zlatník. Zo Selca odviedli 30.novembra 1944 viac ako 300 mužov do Beckova odkiaľ po výsluchoch väčšinu preppustili ale viac ako 60 mužov odvliekli do koncentračného tábora v Seredi odkiaľ ich odviezli do koncentračných táborov v Sachsenhausene a ďalších. Po skončení druhej svetovej vojny sa domov nevrátilo z bojov a koncentračných táborov 43 občanov Selca, čo je najväčšia tragédia obce v trenčianskej oblasti. Spomienky sa zúčastnila delegácia Oblastného výboru SZPB v Trenčíne. Zo zúčastnených občanov vyšiel návrh aby sa v koncentračnom tábore Sereď, pri rozširovaní expozície našiel priestor aj pre pripomenutie tragédie občanov Selca.

24.Zabudnutý cintorín v Trenčíne ožíva

trencin_zabranie Trenčín- Zábranie - 10.11.2016 Za účasti 2. zástupcu náčelníka GŠ OS SR generálmajora Jindřicha Jocha, riaditeľa kancelárie MO SR Miroslava Wiedemanna, veliteľa pozemných síl a zároveň veliteľa posádky Trenčín generálmajora Ondřeja Novosada, zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, pridelencov obrany Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska, SRN a Ruskej federácie na Slovensku, primátora Trenčína Richarda Rybníčka, delegácie OblV SZPB a ďalších hostí sa uskutočnil 10. novembra na cintoríne z 1. svetovej vojny v Trenčíne- Zábraní pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 98. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Medzi množstvom cintorínov z 1. svetovej vojny na Slovensku je tento trenčiansky svojím spôsobom výnimočný. Ba dá sa povedať, že až do nedávnej minulosti bol prakticky zabudnutý. Nachádza sa totiž v priestoroch trenčianskeho muničného skladu a nie je prístupný verejnosti. Klub generálov SR, najmä regionálna zložka Sever pod vedením bývalého zástupcu náčelníka GŠ OS SR generálporučíka v. v. Pavla Honzeka sa ho úspešne snaží obnoviť. Žiaci základnej školy Trenčín – Kubra zapálili na hroboch sviečky a pridali malý drevený kríž s červeným makom. Symbolickú večierku obetiam vojny zatrúbil trubač z Vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá celý pietny akt sprevádzala.
viac informácií na stránke OS SR >>>

23.Veľvyslanec USA Adam Sterling si uctil vojnových veteránov v Trenčianskych Tepliciach

teplice teplice teplice teplice Trenčianske Teplice - 18.11.2016 veľvyslanec USA Adam Sterling už tradične navštívil Trenčianske Teplice aby si uctil pamiatku vojnových veteránov. Veľvyslanca prijal primátor mesta Š. Škultéty za účasti zástupcov ZO SZPB. Spoločne si prezreli trvalú výstavu o protifašistickom odboji v Trenčianskych Tepliciach, ktorú mu odprezentoval predseda ZO SZPB K. Glamoš. Po prijatí sa spoločne zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti Dňa vojnových veteránov pri pamätníku amerických letcov v Kamenickej doline nad Trenčianskymi Teplicami.
viac informácií na stránke mesta >>>

22.Otvorenie výstavy o PBJŽ v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave

rcvk_ba rcvk_ba rcvk_ba Bratislava - 9.11.2016 sa uskutočnilo otvorenie výstavy o Partizánskej brigáde Jana Žižku v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave. Výstava ukazuje na spoločný protifašistický odboj, ktorý sa v oblasti Strážovských vrchov prejavil ukrývaním sovietskych vojnových zajatcov, ktorí ušli z nemeckých koncentračných táborov a počas SNP v spoločnom boji proti nemeckým fašistom, kde obyvatelia Sovietskeho zväzu tvorili významnú časť partizánov. Výstavu otvorila riaditeľka RCVK p. T. Mišukovskaja, ktorá privítala za Veľvyslanectvo Ruskej federácie prvého tajomníka N. Ryžova a J. Borisenka, asistenta pridelenca obrany, za SZPB tajomníka V. Longauera a predsedu OblV Trenčín J. Holičku a prítomných hostí. Výstavu predstavil J. Holička, k prítomným sa prihorili V. Longauer a N. Ryžov. Výstava potrvá do 29.11.2016 a je prístupná pre všetkých záujemcov počas otváracích hodín centra.

21.Spomienka na vypálenie Miezgoviec

miezgovce miezgovce miezgovce miezgovce Miezgovce - Vypálenie Miezgoviec 29. októbra 1944, ktoré vykonali nemeckí fašisti za pomoci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy z Bánoviec v sile asi 800 mužov si pripomenuli členovia ZO SZPB ako aj futbalisti žiackeho družstva miestnej telovýchovnej jednoty Partizán Miezgovce. Na spomienke sa zúčastnila aj pamätníčka vypálenia vtedy 13 ročná Viera Šagátová rodená Masaryková. Zúčastnení položili kyticu k Pamätníku padlých v SNP a zapálili symbolickú sviečku. Vo svojich príhovoroch starosta obce Juraj Trgyňa a predseda ZO SZPB Ján Holička pripomenuli dôležitosť nezabúdať na fašistické represálie. Po pietnom akte sa uskutočnila členská schôdza ZO SZPB na ktorej prijali 2 nových členov a odovzdali ďakovné listy pri príležitosti 70. narodenín Dalimírovi Šagátovi a Jánovi Ševčíkovi. V 11. ročníku tradičného stolnotenisového turnaja za účasti 11 hráčov a 1 hráčky zvíťazil Dávid Tinák, druhý bol Peter Vaško a tretí Adam Tinák - všetci z Bánoviec n/B., futbalisti TJ Partizán Miezgovce. Ceny do turnaja a občerstvenie pri príležitosti ukončenia futbalovej sezóny zabezpečila obec. ZO SZPB odovzdala víťazom Ročenky odbojára a 2 tričká s logom Pamätníka SNP na Jankovom vŕšku.

20.Spomienka na vznik ČSR v Trenčianskych Tepliciach

teplice Trenčianske Teplice - Mesto Trenčianske Teplice sa v spolupráci s miestnou ZO SZPB stará o pamätníky a pamätné tabule pripomínajúce dianie v období druhej svetovej vojny. V kúpeľnom parku je i pamätník Obetiam svetovej vojny 1914-1018, na ktorom sú mená občanov mesta, ktorí zahynuli v tejto vojne. Výsledok vojny mal zásadný vplyv na vznik prvej Československej republiky a preto si občania mesta každoročne pripomínajú tento dejinný medzník, významný tak pre Čechov ako i pre Slovákov pri uvedenom pamätníku. 27. októbra opätovne zaznela pri pamätníku česká a slovenská hymna a primátor mesta PhDr. Štefan Škultéty spolu s predsedom ZO SZPB položili k pamätníku veniec na znak úcty obetiam vojny. V slávnostnom príhovore primátor vyzdvihol význam týchto udalostí pre ďalšiu existenciu Slovákov.


19. Návšteva pamätných miest

sered sered novysvet novysvet trnava Trenčín - Dňa 25.10.2016 sa členovia SZPB z našej oblasti zúčastnili tradičného zájazdu na ktorom postupne navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, obec Nový Svet v okrese Senec a Vojenský archív v Trnave. V Múzeu holokaustu si prezreli expozíciu dokumentujúcu neľudskosť fašistického režimu slovenského štátu počas druhej svetovej vojny voči židovským spoluobčanom. Týmto koncentračným táborom prešli aj protifašistickí bojovníci a obete fašistických represálií. Z našej oblasti to boli koncom novembra 1944 príslušníci PBJŽ a občania Selca, ktorých potom odtransportovali do iných táborov, kde väčšina našla smrť. V obci Nový Svet, kde sa po roku 1946 presídlili občania Kšinnej a Závady, sme navštívili Obecný úrad a pamätník Partizánskej brigády Jana Žižku pri ktorom nás privítal starosta Ing. Dušan Šebeň . Porozprával o histórii obce ale aj o jej súčasnosti a plánovanom rozvoji. Odpovedal aj na otázky našich členov. V Trnave vo Vojenskom archíve nás RSDr. Jozef Petráš, predseda OblV SZPB v Trnave zoznámil s miestami, ktoré sa viažu ku trnavskej posádke, ktorá ako jediná odišla organizovane do SNP. Pri tejto príležitosti mu Ing. Šteflovič odovzdal knihu svojich spomienok ako prejav vďaky za pomoc pri jej zostavovaní.


18. Besedy o SNP na ZŠ Komenského v Bánovciach

banovce ZS banovce ZS banovce ZS Bánovced nad Bebravou - V dňoch 28.9. a 30.9.2016 sa uskutočnili v ZŠ J. A. Komenského besedy žiakov 7. a 8.ročníkov s členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov p. Peťovskou, Ing. Holičkom, p. Gašparíkom a s priamou účastníčkou protifašistického odboja p. Šagátovou. Porozprávali im o hrôzach II. svet. vojny a vysvetlili im dôvody pripomínania si štátneho sviatku SNP a pamätného dňa holokaustu a rasového násilia. Besedy viedla p. Mgr. Daniela Grmanová


 Naše kluby a ZO:
  -Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja
  -Klub vojenskej histórie Dukliansky priesmyk


  O nás...
   - História 1946-2000....
   - ZO SZPB....
   - Programové zameranie


  Masové hroby a cintorín obetí na Brezine


  Jankov vŕšok - pamätné miesto SNP
DE, DE,
- 3D prezentácia pamätníka na stránke obce Uhrovec

Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku
RURU
ENThe partisan brigade of Jan Zizka museum
tabula JV vstup
- - videoprezentácia v pps 3,7MB - 7min
- - videoprezentácia v pdf 1,5 MB - 3min
Kontakty pre vstup:
 - Oblastný výbor SZPB Trenčín: email: oblvtn@szpb.sk
 - Uhrovské múzeum: 0911772895

  Oslobodenie okresov Trenčín
   a Bánovce nad Bebr. v roku 1945


  Kragujevacká vzbura vojakov 71. pluku (trenčianskeho) 1918


  Nezabudnime! - Pamätníky II.svetovej vojny v okresoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou 2012, v pdf - 4 Mb


Kontakty :

pevná linka tel. 032 7434254

Železničná 3
(Kasárne SNP)
911 01 Trenčín

email:
oblvtn@szpb.sk


Archív roku 2010, >>>Archív roku 2011 , >>>Archív roku 2012, >>>Archív roku 2013, >>>Archív roku 2014, >>>Archív roku 2015, >>>Archív roku 2016


<<< späť na hlavnú stránku SZPB