We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

S T A N O V I S K O mimoriadneho aktívu Oblastnej organizácie SZPB Bratislava k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zmene názvu časti Námestia SNP v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Členovia SZPB uvítali iniciatívu bratislavskej samosprávy na rekonštrukciuNámestia SNP s cieľom dať mu reprezentatívnejšiu a zároveň aj ľudskejšiu,prívetivejšiu tvár, akú si nepochybne zaslúži tento ústredný verejný priestorhlavného mesta Slovenskej republiky.Zásadne však nesúhlasíme s návrhom premenovať jeho dolnú časť, v tomtoprípade na Námestie Nežnej revolúcie. A to z hľadiska logického, technického,historického a najmä spoločensko-politického.Tent... ...viac
07
okt
2019

Stanovisko Predsedníctva ÚR SZPB k rozhodnutiu MČ Staré Mesto o premenovaní časti Námestia SNP v Bratislave

V utorok 24. 9. 2019 sa Slovenský zväz protifašistických bojovníkov dozvedel, žeposlanci MČ Staré Mesto v Bratislave odsúhlasili návrh na zmenu názvu častibratislavského Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie (resp. Námestie 17.novembra, či Námestie Novembrovej revolúcie).SZPB s ukrajovaním priestoru a paralelne s tým aj významu Námestia SNP kategorickynesúhlasí, pretože to vníma ako ponižovanie toho najpozitívnejšieho, za čo skutoční slovenskívlastenc... ...viac
07
okt
2019

75. výročie SNP v geostrategických súvislostiach

PAVOL JANÍK 75. výročie SNP v geostrategických súvislostiach Desaťročiam, ktoré nasledovali po ozbrojenom vystúpení v rámci Slovenského národnéhopovstania, tiež nechýbali dramatické zvraty – a to aj vo vzťahu k hodnoteniu tejto významnejudalosti našich moderných dejín. Ak sa pred prelomovým rokom 1989 už ustálil spoločenskýpostoj k SNP a vyzeralo to tak, že už k nemu vlastne niet […]... ...viac
20
aug
2019

Pozvánka, pochod Skýcov, Zlatno

  Pozvánka, oslavy SNP Skýcov, Zlatno... ...viac
20
aug
2019

Uznesenie XVII. zjazdu SZPB

Uznesenie XVII. zjazdu SZPB I. Schvaľuje 1.) Správu o činnosti a hospodárení od XVI. zjazdu. 2.) Správu Ústrednej revíznej komisie. 3.) Správu Rozhodcovskej komisie. 4.) Programové zameranie. 5.) Úpravu stanov SZPB. II. Potvrdzuje zloženie ÚR SZPB Členovia Ústrednej rady SZPB zvolení na oblastných konferenciách a predsedovia HOSk K. Kuna, J. Chudík a Ľ. Dubeň 1. BLÁHA Benjamín Humenné […]... ...viac
09
aug
2019

Stanovisko Predsedníctva Oblastného výboru SZPB Bratislava k návrhu primátora Matúša Vallu premenovať časť Námestia SNP

Absolútne nesúhlasíme s návrhom premenovať dolnú časťNámestia Slovenského národného povstania v Bratislave naNámestie Nežnej revolúcie. A to z hľadiska logického,technického, historického a najmä spoločensko-politického.Názvoslovné rozčleňovanie z urbanistického hľadiska jednotnéhopriestranstva na viaceré námestia pokladáme za nesprávne,násilnícke, ktoré sa deje bez predbežnej diskusie nielen sodborníkmi, ale aj s občanmi nášho mesta, protifašistickýcho... ...viac
23
júl
2019
80
článkov
na úvodnej stránke
MENU