Aj predseda SZPB je za premiestnenie sochy maršala Koneva na Slovensko

Občianskym združením, ktoré si jednoznačne zakladá na objektívnom hodnotení dejín, osobitne 2. sv. vojny a osloboditeľov Slovenska spod jarma nacizmu a ľudáctva, je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. 

Aj preto sa SZPB a jeho členovia zaujímajú o osud pamätníka sovietskeho maršala Ivana Stepanoviča Koneva, ktorý tak vadí starostovi mestskej časti Praha-Řeporyje Pavlovi Novotnému, žeby ho rád odstránil spred očí verejnosti a vymazal z objektívnych dejín.  

Keďže protinacistické a protifašistické dejiny Slovenska sú vyjadrené predovšetkým Slovenským národným povstaním, ktoré je spojené aj s menom maršala Ivana S. Koneva, ktorý na pomoc SNP naplánoval a zrealizoval druhú najväčšiu horskú bitku 2. sv. vojny, ktorú poznáme ako Karpatsko-dukliansku operáciu, pre SZPB by bolo najväčšou cťou konečne mať u nás pamätník aj tohto nášho osloboditeľa. 

Predseda SZPB Pavol Sečkár preto jednoznačne podporuje ideu Slovensko-ruskej spoločnosti získať tento pamätník a vystaviť ho v Slovenskej republike, kde mu navždy bude prejavovaná náležitá úcta. 

Maršal Konev totiž velil nielen vojskám svojho 1. ukrajinského frontu v Karpatsko-duklianskej operácii, velil aj zväzkom a útvarom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktoré si ňou už aj sami začali oslobodzovať vlastné územie. Socha maršala Ivana Stepanoviča Koneva je preto pre nás symbolom, ktorý má v sebe potenciál vzdávania mu úcty všetkými slovenskými generáciami.  

Za SZPB vedúci mediálneho oddelenia Vladimír Mikunda

V Bratislave 28. 12. 2019   

 

16
jan
2020

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*