Ak by zvíťazil Hitler

Moderátor Gordon o šťastnom osude Ukrajiny

Ak by zvíťazil Hitler

Víťazstvo Adolfa Hitlera v 2. sv. vojne by sa zmenilo na „veľké blaho“ pre sovietskych
ľudí, Ukrajina by sa stala „agrárnou nemeckou republikou“, vyhlásil moderátor
Dmitrij Gordon do éteru ukrajinskej televízie „112“.

„Poviem vám, Hitler sa neusiloval obsadzovať celý Sovietsky zväz. Plánoval dôjsť minimálne
do Kujbyševa (súčasná Samara) a maximálne do Uralu,“ povedal.
Hitler sa podľa Gordona snažil zmocniť Ukrajiny, ropného priemyslu Baku a tadiaľ prísť
k Iránu. „Stalin chápal, že Hitler nepôjde za uralský chrbát… Ak hovoríme o počte nešťastí,
smrtí, zmrzačení, tak, myslím, že ak by sovietska moc ustúpila za uralský chrbát, nič by ju
neohrozovalo,“ predviedol svoj zbabelý charakter Ukrajinec a aspoň uznal, že jeho by dnes
nebolo, pretože jeho židovský národ by bol zlikvidovaný.
Zároveň je však Gordon presvedčený, že Ukrajinu by očakávala úplne iná budúcnosť.
Ukrajina by sa vraj stala „agrárnou nemeckou republikou, protektorátom“. Na území
republiky by zostalo „toľko ľudí, koľko by bolo potrebných Hitlerovi, aby nakŕmili Európu
chlebom,“ a ostatní „by asi zahynuli“ alebo by boli vyvezení do Nemecka na práce.
„V peciach by zhoreli Židia, cigáni a partizáni,“ povedal. Pri tom spochybnil, že nacisti by
masovo likvidovali Slovanov. „Všetko by bolo výborné, ak by nebolo partizánskej vojny,“
myslí si tento zbabelý antičlovek.
„S Nemcami by spolupracovalo (rozumej kolaborovalo) obrovské množstvo ľudí,“ riekol.
Gordon sa tiež priznal, že osobne nevidí zmysel boja za Leningrad počas Veľkej vlasteneckej
vojny. Povedal, že on by „Leningrad vydal Nemcom“, pretože život každého človeka je
drahší, ako „Leninove mesto, ktoré nevzdali preto, lebo Leninovho mesta sa nie je možné
vzdať“.
Tí, čo na Ukrajine dnes nesúhlasia s vládnucou mocou, hovoria, že ju ovládajú
„židobanderovci“. Čo si myslí slovenský čitateľ, patrí k nim aj Dmitrij Gordon?
V. Mikunda s využitím vz.ru zo 14. 5. 2018

21
máj
2018

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*