Bandera nepriamo ovplyvnil aj politiku USA

Dedičstvo nacionalistickej ideológie Stepana Banderu vplýva na politiku nielen súčasnej Ukrajiny, ale aj USA. V polovici januára o tom v Global Research písal americký novinár George H. Eliason.

Nacionalistické zoskupenia, pridržiavajúce sa banderovskej ideológie (UPA – ukrajinská povstalecká armáda, protiboľševický blok národov, OUN – organizácia ukrajinských nacionalistov) za 60 rokov studenej vojny viedli propagandistickú činnosť tak vo vnútri USA, ako aj na medzinárodnej scéne, uvádza Eliason a dodáva, že probanderovské organizácie zároveň spolupracovali s nacistickým Nemeckom proti USA.

Hlavná vina Banderu podľa Eliason spočíva v príprave atentátu na amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta, ktorý v roku 1936 vyjadril negatívne stanovisko na písomnú požiadavku ukrajinského nacionalista priznať právo na formovanie svojho štátu. Roosevelt mu dal vtedy najavo, že niečo také sa nikdy nestane.

„Existujú dôkazy, že UPA spolupracovala s nacistickým Nemeckom proti USA na začiatku 2. sv. vojny. Napríklad, archívne dokumenty preukazujú, že USA, jej FBI, štátny department, špeciálna rozviedka… a ďalšie agentúry vyšetrovali účasť UPA do nacistického atentátu proti prezidenta Roosevelta“, cituje americký novinár ukrajinského analytika Ivana Kačanovského.

Eliason tiež uvádza, že britská, americká a sovietska rozviedka dokázali podiel lídrov banderovských organizácií na atentáte proti juhoslovanskému kráľovi a ministrom zahraničia Poľska a Francúzska v roku 1934.

Napriek všetkému, stúpencom Banderu sa podarilo vyhnúť vyšetrovaniu v USA. Pomohla tomu výmena prezidenta. Rooseveltov nástupca Harry Truman prekvalifikoval UPA, OUN a ďalšie ilegálne organizácie z nacionalistických na protikomunistické, čo im umožnilo pokračovať v ideologickej práci na americkom území.

Tento materiál amerického novinára sa zrodil ako reakcia na slová ukrajinského premiéra Jaceňjuka, že: „Ruská agresia na Ukrajine – je útokom proti svetovému poriadku a poriadku v Európe. My všetci si pamätáme na vpád ZSSR do Nemecka a na Ukrajinu. Nesmieme to dopustiť. Nikto nemá právo prepisovať výsledky 2. sv. vojny“.

The Global Research, január 2015

19
jan
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*