Budú Poliaci platiť vojnové reparácie Židom?

Budú Poliaci platiť vojnové reparácie Židom?

Stanislav Stremidlovski publikoval na portáli regnum.ru materiál o tom, ako
Američania nemilo prekvapili Poliakov. Americký prezident Donald Trump podpísal
zákon č. 447 “Spravodlivosť pre pozostalých, ktorí nedostali kompenzáciu za utrpené
škody”.

V tomto zákone sa hovorí v prípade Poľska o majetku tých, ktorí zomreli bez toho, aby
zanechali dedičov, čo predstavuje v prvom rade Židov, zlikvidovaných na území Poľska v
čase holokaustu. Na základe tohto zákona si Američania osobujú právo podporovať rôzne
organizácie, zaoberajúce sa otázkami reštitúcie a kompenzácie za stratené židovské majetky.
Tento zákon okamžite znepokojil poľských politikov a poľskú komunitu v USA.
Ešte vo fáze posudzovania tohto zákona predstavitelia poľskej lobby v USA poukazovali na
to, že tento zákon je mimoriadne nebezpečný pre Poľsko, pretože jeho tretí odsek
stanovuje, že príjmy z majetku musia byť použité na podporu obetí holokaustu,
informácií o holokauste a s tým súvisiace iné účely. Nie je známe, koľko poľských Židov
prežilo, no počet Židov, ktorí budú požadovať kompenzácie, bude rásť, o podporu sa budú
hlásiť všetky židovské organizácie. Proces realizácie reštitúcie a kompenzácii má byť podľa
Američanov rýchly, efektívny, priezračný a transparentný. Aby boli všetci v obraze, reč ide
o 65 miliardách USD, ktoré požaduje od Poľska židovská komunita.
Viacerých poľských publicistov a politikov už ranilo aj to, keď Trump zákon č. 447 podpísal.
Podľa poľského konzervatívca Stanislava Michalkewicza dňa 9. 5. 2018 Poľsko definitívne
prehralo II. svetovú vojnu, Poliaci budú musieť zaplatiť 65 miliárd USD za to, že v čase II.
svetovej vojny Nemci zabíjali Židov.
K zákonu sa stavia negatívne aj poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz. Podľa
Czaputowicza sa totiž Židia stávajú privilegovanou skupinou vo vzťahoch k nežidovským
obyvateľom. Varšava protežuje rovnoprávnosť v otázkach reštitúcii pre všetkých obyvateľov
Poľska. Poľský minster Czaputowicz tvrdí, že právo je na poľskej strane a odvoláva sa na
zákon z roku 1960, podľa ktorého Washington vzal na seba riešenie približne 5000 žiadostí na
náhradu škôd pre amerických občanov. V roku 2011 Američania potvrdili platnosť tohto
zákona z roku 1960.
Vláda Poľskej ľudovej republiky v rokoch 1948-1971 uzatvorila sériu dohôd, okrem
Spojených štátov aj s Rakúskom, Belgickom, Kanadou, Dánskom, Francúzskom, Veľkou
Britániou, Gréckom, Holandskom, Luxemburskom, Nórskom, Švédskom a Švajčiarskom o
vydávaní majetku a kompenzáciách znárodnením, alebo inou činnosťou štátu.
Rozhodnutie Trumpa mení situáciu. Za Trumpove riešenie si môžu aj Poliaci sami, poľskí
politici totiž požadujú získať od Nemcov odškodnenie za utrpené škody poľských občanov
počas II. svetovej vojny. Poliaci vyčíslili sumu, ktorú im majú Nemci zaplatiť na cca 850
miliárd USD. Poľský poslanec Arkadius Muliarczyk vníma americký zákon aj ako páku
určenú na tlak, alebo vydieranie Poľska.
K americkému tlaku na Poliakov sa určite pridajú aj Nemci. Poliaci navyše pri odsune
Nemcov nezákonne dostali do svojich rúk majetky nemeckej menšiny, Berlín sa nezbavuje
svojej politickej, morálnej a finančnej zodpovednosti, Poliakom však reparácie už po vojne
Nemci zaplatili. A ak Poliaci považujú zákon z roku 1953 za neplatný, prečo by mali USA
brať do úvahy zákon z roku 1960?

Poliaci svojím tlakom na Nemecko otvorili Pandorinu skrinku, zavrieť ju bude pre Poliakov
veľkým problémom.
HSP, 13. 5. 2018, regnum.ru

21
máj
2018

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*