We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

06
dec
2020

Uznesenie XVII. zjazdu SZPB

Uznesenie XVII. zjazdu SZPB I. Schvaľuje 1.) Správu o činnosti a hospodárení od XVI. zjazdu. 2.) Správu Ústrednej revíznej komisie. 3.) Správu Rozhodcovskej komisie. 4.) Programové zameranie. 5.) Úpravu stanov SZPB. II. Potvrdzuje zloženie ÚR SZPB Členovia Ústrednej rady SZPB zvolení na oblastných konferenciách a predsedovia HOSk K. Kuna, J. Chudík a Ľ. Dubeň 1. BLÁHA Benjamín Humenné […]... ...viac
09
aug
2019

Uznesenie Ústrednej rady SZPB konanej 6. júna 2019

I. Schvaľuje: Správu o činnosti a plnenie uznesení ÚR a P ÚR SZPB Vyhodnotenie plnenia rozpočtu SZPB za rok 2018 Rozpočet na rok 2019 a prerozdelenie príspevku MV SR Podkladové materiály k rokovaniu XVII. zjazdu SZPB s pripomienkami pre návrhovú komisiu Doplnenie kandidátov na členov ÚRK: Emília Makranská a Juraj Odor II. Berie na vedomie: Hodnotenie činnosti OblV SZPB za 1. […]... ...viac
17
jún
2019

Uznesenie Ústrednej rady SZPB zo dňa 6. decembra 2018

I. Schvaľuje: Správu o plnení uznesení ÚR a P ÚR SZPB a správu o činnosti P ÚR SZPB s pripomienkami. Návrh predbežného rozpočtu ÚR SZPB na rok 2019. Návrh Plánu rokovaní Predsedníctva a Ústrednej rady SZPB na rok 2019 a Kalendár hlavných podujatí na rok 2019 s doplnením. II. Potvrdzuje: Za člena Ústrednej rady SZPB Annu Melicherovú. III. Berie na vedomie: Hodnotenie činnosti […]... ...viac
13
feb
2019
19
článkov
v kategórii Z činnosti Ústrednej rady SZPB
MENU