Ďalší pamätník SNP bol poškodený

Po opakovanom poškodzovaní Pamätníka sovietskej armády v Košiciach došlo aj na
pamätník SNP nad obcou Stráňavy, kde niekto odpílil ruky z bronzového súsošia-
Brániace matky od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Pomník bol
postavený na počesť padlých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí tu
položili svoje životy.
Pred nedávnom došlo k premenovaniu časti Vajanského nábrežia na Masarykovo. V tomto
duchu pokračuje bratislavská radnica ďalej, keď navrhuje premenovať časť Námestia SNP na
Námestie Nežnej revolúcie. K tejto aktivite sa vyjadril Eduard Chmelár:
“Zdá sa, že už tradične majú s Povstaním problém v Bratislave. Už tu boli pokusy
premenovať Most SNP na Nový most – túto trápnosť našťastie napravil bývalý primátor
Milan Ftáčnik. Nový primátor Matúš Vallo však navrhol opäť jednu zo samoúčelných zmien
– aby sa časť Námestia SNP premenovala na Námestie Nežnej revolúcie.
Už neraz som kritizoval neschopnosť alebo ignorantstvo bratislavských radných, s akým
pristupujú k našim dejinám a osobitne k sochám. Namiesto nových sôch sa oživujú kópie
nižšej historickej i kultúrnej hodnoty, namiesto našich osobností sa vymýšľajú bizarné pocty
ľuďom, ktorí sa v našom hlavnom meste len zastavili. Stavanie pomníkov tu skrátka nemá
koncepciu, ani filozofiu. Čo bude nasledovať nabudúce? Premenovanie Hviezdoslavovho
námestia na Námestie Georga Busha? Alebo premenovanie Šafárikovho námestia na
Námestie VPN?
Takéto konjunkturalistické a účelové premenovávanie verejných priestranstiev nemá v našich
dejinách obdobu. Dokonca aj Americké námestie prežilo bývalý režim, kým Sovietske bolo v
tom novom zlikvidované okamžite. Pomníky tak nie sú pamätníky, nie sú piliermi našej
historickej pamäte, ale oslavnými kultmi svedčiacimi skôr nejakej diktatúre.
Pán Vallo, myslím si, že váš starý otec Miroslav Válek by sa v hrobe obracal, ako biedne sa o
vás obtrela kultúra a kultúrnosť. Nájdite si plochy na vaše oslavné orgie niekde inde, je ich
predsa dosť, pretože zmenšovať Námestie SNP v roku 75. výročia Povstania je podobná
hanebnosť ako odrezať tomu súsošiu nad Stráňavami ruky. Nie, Povstania v Bratislave nie je
dosť, naopak, chýbajú sochy jeho veliteľov generálov Goliana a Viesta. No ak nemáte k tejto
najslávnejšej udalosti našich dejín elementárnu úctu, aspoň sa do toho nestarajte a riešte
skutočné problémy Bratislavy”, uzavrel Chmelár.
HSP, 15. 7. 2019 (krátené)

23
júl
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*