Dve percentá z dane

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
So sídlom Štúrova 8, 815 72 Bratislava – Staré Mesto
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00177431

Vyzývame svojich členov, priateľov a sympatizantov, aby využili možnosť poukázania 2% podielu
zaplatenej dane z príjmov a poskytli tak podporu pre našu činnosť v roku 2019.
SZPB bol k tomuto účelu zaregistrovaný dňa 27.11.2018 v zozname prijímateľov 2% dane
v Notárskom centrálnom registri (www.notar.sk) pod sp. zn. NCRls 45890/2018.
Aktuálne tlačivo už s údajmi SZPB je možné stiahnuť zo stránky www.szpb.sk
Tlačivo po vyplnení je potrebné podať na daňovom úrade podľa miesta trvalého bydliska spolu
s potvrdením o príjme, ktoré vystaví zamestnávateľ v prípade, ak ste zamestnancom do 30.4.2019.
Ak ste podnikateľom podávate vyhlásenie k 2 % dani priamo v daňovom priznaní do termínu podania
daňového priznania na daňový úrad podľa miesta sídla firmy.
Za Váš príspevok a prejavenú dôveru vopred ďakujeme. Ústredná rada SZPB

Kontakt: e-mail: ekonomka@szpb.sk
telefón: 02/38104942, 0911 151512
www.szpb.sk

13
feb
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*