Fotosúťaž

Milí priatelia!  

Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku pozýva všetkých záujemcov zúčastniť sa fotografickej súťaže „Naše spoločné Víťazstvo.“

 

Podmienky súťaže:

Účastníci vyhotovia fotografiu /selfie na mobile alebo s fotoaparátom. Povinnou požiadavkou je zobrazenie (okrem samotného súťažiaceho) všeobecných ruských a slovenských symbolov víťazstva v Druhej svetovej vojne, symbolov SNP a partizánskeho hnutia (Prápor víťazstva, Georgijevská stužka, vojenská uniforma červenoarmejcov a vojakov SNP, taktiež je vítané použitie archívnych snímok príbuzných, účastníkov SNP a pod., ako je ruský „Nesmrteľný pluk“) alebo fotografia, snímaná na pozadí pomníka vojakom Červenej armády a bojovníkom SNP, v pamätných miestach, vrátane miest bojov.
Fotografická súťaž má jedinú kategóriu: „Naše spoločné Víťazstvo“.

Posielajte nám Vaše fotografie (maximálne 3 kusy) na adresu: press@rusemb.sk (v predmete uveďte „FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ“).
Každý autor je povinný v e-mail čitateľne označiť súťažné fotografie všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, občianstvo, vek a mesto, v ktorom býva. Uveďte názov a stručný popis zasielanej snímky/snímok.

 

Súťaž je dvojstupňová:  

1) Primárny výber z fotografií zaslaných na uvedenú e-mailovú adresu v období 15. 4. 2016 až 16. 5. 2016.

2) Vybrané práce budú zverejnené na našich webových stránkach vo Facebook ako samostatný album, kde bude umožnené verejné hlasovanie o počte „likov“ v čase od 16. 5. 2016 až 1. 6. 2016 a na základe výsledkov budú nominovaní dvaja finalisti. Taktiež na svojom zasadnutí jury určí dve najlepšie diela. Teda budeme mať štyroch víťazov, pritom si veľvyslanectvo RF vyhradzuje právo dodatočne odmeniť aj ďalšie vybrané práce účastníkov fotografickej súťaže.

Pre víťazov je prichystané prekvapenie.
Propozície fotografickej súťaže nájdete na webových stránkach Veľvyslanectva Ruska na Slovensku: http://slovakia.mid.ru/sk/web/svk/

Termíny fotografickej súťaže: od 15. apríla po 16. mája t.r..
Tešíme sa na vaše kreatívne diela!

 

 

Propozície fotografickej súťaže

„Naše spoločné Víťazstvo“

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Fotografická súťaž „Naše spoločné víťazstvo“ (ďalej len – fotografická súťaž) je organizovaná z príležitosti 71. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne a oslobodenia Slovenska od nemeckých fašistických votrelcov, ako aj 75. výročia vstupu sovietskeho ľudu do boja proti nacistickému Nemecku.

Organizátorom fotografickej súťaže je Veľvyslanectvo RF na Slovensku.

Účastníci súťaže si môžu pozrieť tieto propozície na oficiálnej stránke  Veľvyslanectva Ruska na Slovensku www.slovakia.mid.ru  a na stránke Veľvyslanectva v sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/ambasadarus).

Hlavným poslaním a úlohami Fotografickej súťaže je uchovanie zhodnej historickej pamäti Slovákov a Rusov na víťazstvo v druhej svetovej vojne a hrdinstvo spolubojovníkov – sovietskych vojakov červenoarmejcov, príslušníkov 1. československého armádneho zboru v ZSSR, slovenských partizánov, účastníkov SNP, všetkých, ktorí oslobodzovali Slovensko od nacistov; rozvíjanie kreativity a estetického vkusu amatérskych fotografov; popularizácia kreatívnej činnosti.

 

 1. Podmienky účasti na fotografickej súťaži

Fotografickej súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca – fotoamatér občan SR, vrátane občanov iných štátov, no žijúci na Slovensku.

Fotografická súťaž má jedinú kategóriu: „Naše spoločné Víťazstvo“.

Limit pre prihlásenie je maximálne 3 (tri) fotografie.

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, kolektívy autorov, fotografické kluby, redakcie a iné združenia a organizácie.

Účastnícky poplatok sa nevyberá, práce sa nerecenzujú a zostávajú k dispozícii organizátorom s právom ich použitia na nekomerčné účely.

Na základe hodnotenia súťažných fotografii odborná porota vyberie dve najlepšie diela, a ešte dve čestné ocenenia sa udeľujú podľa počtu „like“ z výsledkov otvoreného hlasovania predplatiteľov stránky Embassy Facebook.

 

 1. Práva a povinnosti účastníkov a usporiadateľa

3.1. Účasť v súťaži je podmienená úplným súhlasom účastníkov s týmito propozíciami.

3.2. Poskytnutím fotografie do súťaže účastník:

– potvrdzuje, že mu patria všetky autorské práva na fotografiu, že použitie tejto fotografie nezasahuje do vlastníckych majetkových resp. osobnostných práv tretích osôb;

– súhlasí so zverejnením tejto fotografie na webových stránkach Internetu podľa uváženia usporiadateľa s možnosťou zverejnenia fotografie v tlačených tematických publikáciách;

– zaväzuje sa napomáhať pri riešení nárokov tretích osôb súvisiacich so zverejnením fotografií v prípade, ak sa dožaduje uplatnenie týchto nárokov u organizátorov súťaže, a tiež uhradiť v plnom rozsahu všetky škody, ak sa zistí porušenie autorských práv;

– zaväzuje sa vypovedať pred súdom ako tretia strana na strane žalovaného v prípade, ak tretie osoby podajú na organizátorov žalobu v súvislosti s použitím publikovanej fotografie.

Účasťou vo fotografickej súťaži autor vyjadruje svoj súhlas na ďalšie možné uverejňovanie jeho diela bez nároku na honorár. Autorské právo a právo na uverejňovanie a vystavovanie fotografie autorom zostávajú nedotknuté. Veľvyslanectvo si vyhradzuje právo navrhnúť kolekciu prác účastníkov, ktorá bude exponovaná na výstavách na Slovensku a v Rusku.

Prijatie fotografie do súťaže môže byť zamietnuté z dôvodov:

 • fotografie nezodpovedajú téme súťaže;
 • nízka umelecká alebo technická kvalita fotografií;
 • fotografie, ktoré skresľujú výsledky druhej svetovej vojny a diela, zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu, rasovú a náboženskú neznášanlivosť.

 

 1. Časový harmonogram súťaže

Súťaž sa koná v období od 15. apríla 2016 po 1. júna 2016:

 1. 4. 2016 – 16. 5. 2016 – prijímanie fotografií od účastníkov;
 2. 5. 2016 – 1. 6. 2016 – vyhodnotenie prác odbornou porotou, rozhodnutie o výsledkoch súťaže, vyhlásenie víťazov.

 

 1. Postup prihlasovania do súťaže

Prihlášku do fotografickej súťaže je potrebné poslať na adresu Veľvyslanectva Ruska na Slovensku na e-mailovú adresu: press@rusemb.sk  (s označením FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ v predmete správy) s fotografiou v elektronickej podobe s uvedením mena, národnosti, veku, miesta bydliska a kontaktných údajov účastníka.

 

 1. Hodnotenie súťaže
  Odbornú analýzu súťažných prác fotografickej výstavy uskutočňuje odborná porota pozostávajúca zo zástupcov veľvyslanectva, Ruského centra vedy a kultúry a tiež jedného profesionálneho fotografa a jedného profesionálneho výtvarníka.

Odborná porota hodnotí súťažné fotografie a rozhoduje o výsledkoch súťaže. Súťažiacich odmeňujú organizátori fotografickej súťaže.

Porota má právo udeliť ďalšie motivačné odmeny autorom fotografií.

 

Pri hodnotení prác sa zohľadňuje:

 • súlad s témou súťaže;
 • originalita;
 • umelecká kvalita diela;
 • technika a kvalita spracovania.

 

 1. Výsledky fotografickej súťaže a odmeňovanie účastníkov

Na základe hodnotenia fotografickej súťaže sa vyhlasujú štyria víťazi. Formy odmeny a dátum odmeňovania budú určené neskôr.

24
apr
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*