Informácia pre veteránov

Informácia pre vojnových veteránov

V súlade so zákonom č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Ministerstvo obrany SR poskytuje vojnovým veteránom rekreačnú starostlivosť a kúpeľnú starostlivosť, a to prostredníctvom Vojenského ústavu sociálneho zabezpečenia.

Informácie o možnostiach rekreácie alebo kúpeľnej starostlivosti a o podaní prihlášky sú zverejnené na webových stránkach VÚSZ, ako aj na webovej stránke Ministerstva obrany SR:   http://www.mosr.sk/rekreacna-a-kupelna-starostlivost/.

 

Ing. Eva Havasiová,
oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR

 

24
apr
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*