Kandidát na predsedu BBSK Stano Mičev, príhovor k členom SZPB

Vážení priatelia,

iste mnohí viete o mojej kandidatúre na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Som naozaj veľmi rád, že Ústredná rada Slovenského zväzi protifašistických bojovníkov mi na zasadnutí v Tisovci dňa 7. júna 2017 vyjadrila oficiálne podporu.

Viem, že spoločne môžeme postaviť pevnú hrádzu voči rozpínajúcemu sa fašizmu reprezentovaného stranou Kotleba – ĽS NS. Jej predseda momentálne bašuje s majetkom kraja na základe toho, že bol v roku 2013 zvolený do funkcie predsedu. Dosadil si do úradu svojich straníckych kolegov a priviedol kraj do úplnej domácej aj zahraničnej izolácie.

Ak ste mi už vyjadrili podporu, očakávam od Vás aj aktívnu pomoc. Hovorte so svojimi rodinnými príslušníkmi, známymi aj neznámymi ľuďmi. Nedopusťme, aby sa v banskobystrickom kraji opakoval rok 2013. Otočme politický kompas, zabráňme fašistom rozliezať sa ďalej po slovenskej politickej scéne! Sme to dlžní hrdinom protifašistického odboja, účastníkom Slovenského národného povstania a oslobodzovacích bojov v rokoch 1944 – 1945. Kto iní ak nie členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov by mali byť na čele politického boja za pravdu, spravodlivosť a slobodu?

Ak mi chcete pomôcť aj finančne budem veľmi rád. Keby mi každý z Vás venoval len jedno Euro, pomohlo by to skvalitniť moju kampaň. Bol by to zároveň morálny záväzok voči Vám a prejavila by sa sila Vašej podpory. Nebuďme ľahostajní k dnešnej politickej situácii. Urobme všetko pre to, aby naše deti a vnuci vyrastali v demokratickej spoločnosti a v mieri.

Číslo môjho transparetného účtu je SK21 0900 0000 0051 2943 3248 

Sledujte moje aktivity na www.stanomicev.sk

Pravidelne Vás budem informovať aj na stránkach Bojovníka. Som za nový život pre kraj. A vy? 

Stano Mičev, kandidát na predsedu BBSK

02
júl
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*