Koronavírus a medzinárodné antifašistické hnutia

FIR (medzinárodná antifašistická organizácia) a jej členské národné organizácie
s veľkým znepokojením sledujú súčasné šírenie vírusu Covid-19 (respiračné ochorenie a
spôsobuje vírusovú pneumóniu) v Európe. Nezaujímajú nás len zdravotné aspekty,
ktoré zasiahli celú spoločnosť, ale aj antifašistická práca FIR a všetkých členských
federácií, pretože táto pandémia ju rôznymi spôsobmi ovplyvňuje
Od 11. týždňa boli na všetkých pamätných miestach v nemeckých koncentračných
táboroch zrušené medzinárodné slávnosti pri príležitosti 75. výročia ich oslobodenia. Podľa n
našich informácií to bolo koordinované manažmentom pamätného miesta s medzinárodnými
táborovými výbormi.
Zatiaľ neboli zrušené iba oslavy oslobodenia v Mauthausene v máji 2020. Pamätník
Mauthausenu je však kvôli vládnemu nariadeniu zatvorený do začiatku apríla. To isté platí pre
pamätník Auschwitz-Birkenau, ktorý bol dočasne uzavretý do konca marca. Dôvodom
zrušenia bolo, že najmä starší ľudia patria k vysoko rizikovým skupinám, ktorých životy sú
vážne ohrozené víusom Covid-19. Vítame takéto preventívne zdravotné opatrenia, aj keď
podľa nášho názoru je obrovská aj z toho vyplývajúca politická škoda.
Preventívnymi opatreniami na zabránenie pandémii sa navyše zakazujú spoločné
zhromaždenia organizované FIR a jej členských federácií. V Maďarsku sa ročné
udeľovanie ceny Radnóti muselo odložiť o niekoľko mesiacov. V Taliansku sú tradičné
oslavy do 25. apríla, v deň oslobodenia, skutočne ohrozené. Plánovaná antifašistická
konferencia Ruského zväzu veteránov sa odkladá na druhú polovicu roka. Okrem toho
sa ruší mládežnícky projekt „Vlak tisíc“, pamätný vlak z Bruselu do Osvienčimu z dôvodu
celoeurópskych obmedzení cestovných možností a zdravotných rizík účastníkov.
Takéto obmedzenia sú politicky bolestivé, ale v tejto situácii je dôležité, aby všetci
naši členovia a najmä veteráni protifašistického odboja zostali zdraví a mohli naďalej
prispievať k našim spoločným úlohám.
FIR a jeho členské federácie zastávajú názor, že po skončení pandémie sa bude
oslobodenie koncentračných a zajateckých táborov naďalej pripomínať na všetkých
pamätných miestach v patričnej podobe.
Zrušenia tohtoročných spomienkových stretnutí sa nesmie použiť ako
ospravedlnenie na ignorovanie týchto udalosti v budúcnosti.
Spoločne s pozostalými a ich príbuznými, ako aj s antifašistickými združeniami, sú
pamätné miesta v budúcnosti povinné organizovať dôstojné spomienkové stretnutia
zodpovedajúce dedičstvu pozostalých.
Dni oslobodenia a víťazstva 9. mája 1945 zostávajú v kolektívnej pamäti národov a
budú sa aj naďalej pripomínať – bez ohľadu na Covid-19 a ďalšie obmedzenia.
Generálny sekretár FIR Dr. Ulrich Schneider
Preložil: Juraj Drotár

23
mar
2020

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*