Kritizovali sme verejnoprávnu nepravdu

V predvečer 75. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom RTVS odvysielala sériu
televíznych vstupov, ktorými zapálila „75 sviečok za obete druhej svetovej vojny“.
Podrobne sme sa nimi zaoberali v dvojtýždenníku Bojovník v číslach 7 – 11/2020.
Seriál bol určite zamýšľaný a v podstate aj tvorený ako protifašistický, no nie vždy bol
historicky objektívny a presný. Lenže poukázali na to iba médiá SZPB, konkrétne
dvojtýždenník Bojovník a Facebook SZPB.

Za čo si seriál nevyslúžil pochvalu?

Predovšetkým za podivné historicko-obsahové radenie jednotlivých vstupov.
Podľa časového a obsahovo-logického hľadiska takto druhá svetová vojna neprebiehala.
Nehovoriac o zmienke o Mníchovskom diktáte, vysvetlenia zmyslu ktorého sa RTVS asi
bojí ako čert kríža. Pritom na víťazstvo objektívnej dejinnej pravdy stačilo len
pomenovať, kto sa zastával rozbitia ČSR a, naopak, kto ju aj v Spoločnosti národov
všetkými spôsobmi bránil.
O tom, že redaktori RTVS by si mali zopakovať dejepis základnej školy, svedčí ich narábanie
s pojmom slovenský a Slovenský štát. V tom, že sa naša krajina nazývala podľa ústavného
zákona z 21. júla 1939 Slovenskou republikou, má RTVS skutočný guláš. Najmä keď zločiny
Slovenskej republiky neodôvodnene pripisovala Slovenskému štátu.
RTVS si vystavila nedostatočnú známku z dejepisu aj vetou z 24. februára 2020 o začiatku
druhej svetovej vojny. „Konflikt dostal svetový charakter už od začiatku. Spoločne so
Spojeným kráľovstvom do neho vstúpili aj vtedajšie britské domíniá Austrália a Nový Zéland,
pridali sa aj Kanada…“
Čo na to hovoria objektívne dejiny? 1. septembra 1939 vypukla vojna medzi Nemeckom
a Poľskom. 3. septembra 1939 vyhlásili vojnu Nemecku Anglicko a Francúzsko, čím vznikla
európska vojna. A až z tej sa rozpútala druhá svetová vojna, keď sa do nej zapojili britské
domíniá, po nich ZSSR a napokon aj USA.
V seriáli sa našli aj profesionálne televízne prešľapy, keď televízni pracovníci prekryli slová o
osloboditeľoch Košíc a Prešova zábermi amerických vojakov, keď v iných prípadoch použili
zábery z filmu Štyridsaťštyri aj s fotografiou popravených Slovákov v Kragujevaci v roku
1918, keď tému židovského a rómskeho holokaustu prekryli nesúvisiacimi obrázkami,“
všimol si aj Miroslav Ondráš z Trenčína.
RTVS predviedla aj slabú znalosť dejín Slovenska a hlavne Slovákov. Aj preto bolo
zobrazenie našich bojujúcich krajanov a rodákov vo Francúzsku, v Bielorusku, v Juhoslávii,
na Ukrajine…také nevýrazné. Podľa „sviečok“ by nikto nedokázal povedať, koľko našich
rodákov bojovalo za Francúzsko, koľko v britských silách, koľko v Juhoslávii, koľko na
strane Červenej armády, koľko v samotnej Červenej armáde… Skrátka, tieto počty boli
jednoznačnou slabinou seriálu. Dvojtýždenník Bojovník napísal, že je to zrkadlo úrovne
(ne)vedomostí RTVS.
Dňa 29. marca 2020 RTVS odvysielala najstrašnejší a najzákernejší útok proti SNP od
prevratu v novembri 1989. V súvislosti s odsunom Židov zo Slovenska totiž uviedla, že
„druhá vlna deportácií zo Slovenska sa začala po vypuknutí SNP v roku 1944“. Ak sa
teda začala „po vypuknutí SNP“, tak za ňu mohli povstalci. Lenže ona sa začala až po
vojenskej porážke SNP a preto vinu za to nesú nemeckí nacisti a ich domáci
prisluhovači. No a v tom je teda naozaj značný rozdiel!
Seriál „75 sviečok za obete druhej svetovej vojny“ určite nemal len jedného kompetentného
redaktora, pretože jeden človek nemôže pripustiť toľko variantov číselných údajov o
počtoch obetí a padlých bojujúcich strán, o počtoch obetí v nacistických koncentračných
táboroch, či úplne nový údaj o 7 miliónoch zlikvidovaných Židov (27. 3. 2020). Veď napr.
v príspevku z 13. apríla 2020 zaznelo, že v nacistických koncentračných táboroch boli 3
milióny obetí. Škoda, že o súhrnných počtoch zvyčajne nehovorili účinkujúci profesionálni
historici, ale len televízni „odborníci“.No a tí často operovali tvrdeniami bez dôkazov.
Seriál tiež otvoril stále nedopovedanú otázku. Kedy si už začneme verejne priznávať
objektívnu pravdu, že nacisti cez druhú svetovú vojnu v najväčšom počte zlikvidovali
Slovanov? Veď tu nejde o znižovanie utrpenia iných národov a národností. Ide tu len o
dejinnú pravdu.

Čo seriál neriešil?

 • Ako je možné, že Nemecko pod vedením Hitlera tak veľmi zmocnelo? O čom bol jeho
  Mein Kampf, o čom bol spis Alfreda Rosenberga Mýtus XX. storočia, aké boli ciele
  Varšavy a vôbec, aký má druhá svetová vojna súvis s vybavovaním si účtov po prvej
  svetovej vojne?
  Rovnako sa seriál vôbec nezaoberal paktmi iných štátov s nacistickým Nemeckom
  a Hitlerom.
 • Špecifické postavenie príslušníkov 1. čs. armády na Slovensku v zajatí. Pre Nemcov
  totiž nikdy neboli „vojnovými zajatcami“, ale „banditmi“, čiže im boli upierané práva
  presne tak ako červenoarmejcom.
  O tento dôležitý fakt sa seriál RTVS ani len neobtrel.
 • Pri téme odsunov Nemcov a Maďarov sa aj RTVS srdnato vyjadruje len tak, ako keby
  sa to týkalo len ČSR, Poľska a Maďarska. A iných krajín sa odsun podľa Postupimu
  netýkal? A čo odsuny Nemcov z Belgicka (7600), Holandska (30 000), Francúzska
  (9300), Talianska (9300), Luxemburska (6000)?
 • Seriálu jednoznačne chýba autorská „bodka“. Otvorené pomenovanie toho, kto
  podnietil rozpútanie druhej svetovej vojny. Nemôže ním byť napr. Anglicko a Veľká
  Británia, keď neskorší minister zahraničných vecí lord Edward Halifax dal 19. 11.
  1937 nemeckému kancelárovi Adolfovi Hitlerovi jednoznačne a nedvojzmyselne
  najavo, že Veľká Británia absolútne pripúšťa zmenu európskeho poriadku, čiže aj
  akceptovanie nemeckého spôsobu riešenia otázky Gdanska, Rakúska
  a Československa?
  Pripúšťam, že takto to vnímajú len tí, ktorí tvrdia, že druhú svetovú vojnu odštartovala
  Mníchovská zrada. Aby Hitlerovi otvorila dvere na jeho Drang nach Osten!

Čo seriál falšoval?

 • Údajnú existenciu podpisov aktérov pod Vianočnou dohodou: „…za nekomunistický
  odboj podpísali dohodu…“ „…neskôr pribudli ďalšie podpisy…“. Lebo podpísať niečo
  také by znamenalo vyniesť nad samým sebou ortieľ smrti!
 • Neustále falšovanie názvu 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Každý, kto z tohto názvu
  čosi odoberá, falšuje naše dejiny. Pritom je úplne jedno, či to robí úmyselne alebo len
  z nekompetentnosti. Najčastejšie sa z tohto oficiálneho názvu odnímajú slová „v
  ZSSR“.
 • Hanba, hanba, hanba… Len to sa dá povedať na adresu scenáristu, ktorý nevie, koľko
  ľudí padlo, aby mu vybojovali slobodu. A k stratám Červenej armády povie, že ich
  bolo (namiesto 63518) „60-tisíc“, vágne boli slová o stratách Rumunov a neexistujúce
  informácie o stratách samotných občanov Slovenska.
 • V jednej veci šiel seriál proti záverom Norimberského tribunálu. Keď za
  agresora označil ZSSR, čo tribunál neurobil.
  Preto treba RTVS položiť otázku: Prečo tomuto „agresorovi“ nevyhlásili vojnu
  Anglicko a Francúzsko? Odpoveď je jednoduchá, no RTVS ju zamlčala. Sovietske
  vojská prekročili hranice Poľska až v dobe, keď nezávislý poľský štát prestal
  existovať, keď jeho vláda už bola utečená do Rumunska.
  Vladimír Mikunda

 

Ilustrácia 75 sviečok
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/75-sviecok-za-obete-ii-svetovej-vojny

12
jún
2020

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*