List P ÚR SZPB GR RTVS V. Mikovi

Vážený pán generálny riaditeľ,

v mene Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si Vás opätovne dovoľujem osloviť v snahe nájsť ochotu na obojstrannú spoluprácu.

SZPB oceňuje doterajšie úsilie o propagáciu koaličných aktivít boja proti fašizmu a nacizmu. SZPB  tiež konštatuje, že RTVS reaguje aj na popularizáciu najvýznamnejších pilierov protifašistického odboja na Slovensku (SNP, Deň hrdinov KDO, Deň víťazstva nad fašizmom…), no zároveň máme za to, že fašizmus a nacizmus na Slovensku bol porazený nielen vďaka nim.

Porážka fašizmu a nemeckého nacizmu v ostrej bojovej forme u nás trvala 226 dní. Chcem tým povedať, že každoročne, počnúc 21. septembrom – oslobodením prvej našej obce Kalinova – až po tie posledné (Klokočov, Korna a Makov) 3. mája, prebieha na Slovensku okolo 500 centrálnych a regionálnych spomienkových protifašistických osláv a s nimi spojených sprievodných podujatí kultúrneho, športového… zamerania pre všetky vekové kategórie našich spoluobčanov, Vašich divákov a poslucháčov. Napriek tomu, že niektoré sú už niekoľko desaťročnými unikátnymi rekordérmi, koľko z nich RTVS spravodajsky pokrýva? Naše poznatky hovoria, že veľakrát menej ako minimum.

 

Vážený pán generálny riaditeľ, dovolávam sa spravodlivosti a preto Vás prosím, poraďte nám, čo máme robiť, aby RTVS venovala týmto podujatiam percentuálne aspoň takú pozornosť, akú venuje podujatiam a zhromaždeniam opačného zamerania, napr. strane Kotleba – ĽS NS?

SZPB v ostatnom roku taktiež zaznamenala, že nielen politici, ale aj verejnoprávna RTVS začína obsah pojmu nacizmus programovo zužovať len na otázky holokaustu. Akoby 2. svetová vojna bola len o tom. Kde je však poukazovanie na komplexnosť politickej línie nacistov a fašistov, preukázanej cieľmi nacistickej „biblie“ menom Mein Kampf? Kde sú napríklad správy o ich pretavovaní do systémovej likvidácie Slovanov a zaberania ich území kvôli tzn. lebensraumu…?

Aj na tomto príklade chcem podotknúť, že otvorených tém, ktoré by sme si mali spoločne odkomunikovať, je veľa. Podotýkam, že je ich viac, ako tomu bolo pred rokom, keď som Vám po prvýkrát navrhoval uskutočniť spoločné pracovné stretnutie. No a vývoj politickej situácie na Slovensku naznačuje, že pri nečinnosti ich už menej ani nebude.

 

Vážený pán generálny riaditeľ, preukážte dobrú vôľu na spoluprácu s občianskym združením, ktoré ako jediné na Slovensku koncentruje v sebe spôsoby, nástroje i skúsenosti na porážku nacizmu a fašizmu v akýchkoľvek ich podobách? Poďme sa spolu zasadiť o dokončenie realizácie Vianočnej dohody z roku 1943, teda programu, ktorý vytvoril piliere, na ktorých má stáť súčasná Slovenská republika!

 

Vážený pán generálny riaditeľ, priznajme si, že súčasný stav slovenskej spoločnosti, v ktorej sa aktivizujú pravicové extrémistické sily, si od verejnoprávnej RTVS vyžaduje viac. Nie všeobecno-prvoplánových informácií, ale odhaľovanie pozadia skutočných činov pravicového extrémizmu.

Prosím Vás o osobné stretnutie práve na vyjasnenie si názorov na tieto témy, ktoré nás bolia a ťažia, nakoľko slovenská spoločnosť už potrebuje pravé slová premeniť na pravé činy. Potrebuje tiež otvorené vyjadrenie nášho spoločného aktívneho postoja, pretaveného aj do výrazových prostriedkov produkcie verejnoprávnej RTVS.

SZPB k tomu môže prispieť námetmi, ale aj kooperačným úsilím, nakoľko v radoch svojich členov a priaznivcov má aj ľudí so skúsenosťami v televíznej a rozhlasovej publicistike a dokumentu.

 

Za predsedníctvo ÚR SZPB
Predseda SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD.
máj 2016

06
jún
2016

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*