List šéfredaktorke denníka SME

Vážená pani šéfredaktorka Beata Balogová,

vo štvrtok 20. 7. 2017 sa Váš denník SME opäť „obul“ do „Zväzu odbojárov“ (hoci my sme Slovenský zväz protifašistických bojovníkov), pričom spôsobom, pri ktorom vyslovil o nás i o našom dvojtýždenníku Bojovník nielen nepravdy, ale aj otvorené fabulácie. Vzhľadom na to, že sa mi to javí už ako cielený útok na podstatu SZPB, opätovne Vám navrhujem osobné stretnutie na vzájomné vysvetlenie si svojich postojov.

Vážená pani šéfredaktorka, osobné stretnutie Vám navrhujem aj z dôvodu, aby som Vás osobne informoval, o čom bolo naše rokovanie so zástupcami Ministerstva vnútra SR, ktoré Váš redaktor R. Cuprík tak zasvätene fabuluje, stavia ho do roviny „predvolania na koberec“ a z toho plynúcich, dobre, že nie príkazov a nariadení.

Prosím, ja som sa tohto rokovania zúčastnil osobne, takže ja viem, o čom to bolo i aký to malo cieľ a výsledok. Váš redaktor Roman Cuprík sa tohto stretnutia nezúčastnil, nemôže teda o ňom informovať, môže ho len fabulovať, čiže vyrábať hoaxy.

 

Vážená pani šéfredaktorka, ešte raz Vás pozývam na osobné stretnutie v sídle SZPB na Štúrovej ulici č. 8 v Bratislave.

 

Želám Vám veľa úspechov vo Vašej zodpovednej práci a som ochotný k nim prispieť aj svojou troškou.

 

S úctou

Ing. Pavol Sečkár, PhD.
Predseda SZPB

24
júl
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*