Médiá mlčia o Mníchove

Na výročie mníchovskej zrady médiá mlčia o tých, čo nám vrazili dýku do chrbta

V súvislosti s výročím Mníchovskej zrady v roku 1938, keď Veľká Británia, Francúzsko a Taliansko podpísali dohodu s hitlerovským Nemeckom a v záujme „zachovania mieru“ mu obetovali rozsiahle územia Československa, sa ruské ministerstvo zahraničia obrátilo k západným štátom, aby ich varovalo pred  opätovným zahrávaním sa s nacizmom.

Mníchovskú dohodu, u nás známu ako mníchovskú zradu, podpísali premiéri Veľkej Británie a Francúzska Neville Chamberlain a Édouard Daladier a tiež priamo „vodcovia“ Adolf Hitler a Benito Mussolini. Ruské ministerstvo píše: „Pripomínanie si „Mníchovskej dohody“ má byť varovaním, ako sa môže skončiť zahrávanie sa s nacizmom a pritakávanie neonacizmu, ktorý sa opäť znovuzrodzuje v mnohých európskych štátoch.“  Dokument o odovzdaní sudetskej oblasti Československa ruské ministerstvo zahraničia vyhodnotilo ako kapituláciu západoeurópskych krajín pred nacizmom: „Po tom, čo lídri hlavných západoeurópskych štátov odmietli spolupôsobiť vedno s ZSSR proti národnému socializmu, vybrali si taktiku „upokojenia“ agresora v snahe odvrátiť od seba hrozbu a nasmerovať nemeckú vojenskú mašinériu na východ.“

Takýto postup, pripomína ruské ministerstvo, viedol k rozpútaniu druhej svetovej vojny, priniesol „nevyčísliteľné biedy celému ľudstvu a osobitne národom bývalého ZSSR“.

Je zaujímavé, že zatiaľ čo vždy 21. augusta, ktorý o 21 rokov odložil príchod 17. novembra 1989 a všetko, čo po ňom nasledovalo, sa opakovane spúšťa celoslovenská mediálna hystéria, nasmerovaná na útoky smerom na východ – pravda, nie voči Ukrajine – 30. septembra, na deň mníchovskej zrady, ktorej sa na Československu dopustili jeho „verní západní spojenci“, tie isté médiá ako keby do úst vedro vody nabrali. Zrejme sa nepovažuje za príliš politicky korektné pripomínať si dýky, ktoré nám nedávno do chrbta vrazili naši „verní západní spojenci“, s ktorými chtiac-nechtiac zatiaľ prebývame pod „mierovým ochranným dáždnikom“ NATO.

Podľa hlavnespravy.sk, 1. 10. 2016

04
okt
2016

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*