Naše zlaté Povstanie

Naše zlaté Povstanie

Národná Pokladnica, s.r.o., si pripomenula výročie SNP emisiou uctenou čistým zlatom. Počtom limitovaná medaila Slovenské národné povstanie je zušľachtená rýdzim, 24-karátovým zlatom 999/1000 a razená v najvyššej kvalite – lešteným razidlom. Ide o prvý klenot z jedinečnej kolekcie História Slovenska, razba ďalších jedenásť medailí venovaných najvýznamnejším križovatkám našich národných dejín bude pokračovať.

Averz, predná strana, tohto malého umeleckého diela zobrazuje mužov so zbraňami v rukách počas slávnych povstaleckých dní. V pozadí veje slovenská zástava ako symbol cieľa ozbrojeného boja – znovuzískania slobodnej a demokratickej krajiny. Okraj pamätnej mince lemuje názov historickej udalosti a rok jej diania. Reverz, ktorý bude spoločný pre všetky pripravované medaily v rámci spomínanej kolekcie, tvoria charakteristické symboly Slovenska: Vysoké Tatry a dvojkríž, ako aj precízne vypracované detaily ornamentov.

„Národnooslobodzovací boj počas SNP zaujal v dejinách osobité miesto,“ píše sa v propagačnom liste Národnej Pokladnice, „Povstanie sa do histórie zapísalo ako jeden z najmasovejších a najvyhranenejších aktov európskej protifašistickej rezistencie a patrí k najsvetlejším stránkam slovenských národných i československých štátnych dejín.“ Viac o možnosti zakúpenia medaily na internetovej stránke www.narodnapokladnica.sk.

(ao)

08
sep
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*