Nové dokumenty o oslobodzovaní Bratislavy

Ministerstvo obrany RF zaviedlo na svojej webovej stránke novú časť, venovanú 75.
výročiu oslobodenia Bratislavy od nemeckých okupantov (http://bratislava75.mil.ru/).
Návštevníci stránky sa môžu zoznámiť s unikátnymi, doposiaľ neznámymi archívnymi
dokumentmi – s hláseniami z frontov, so šifrogramami, politickými hodnoteniami, rozkazmi
o vyznamenaní a fotografiami.
Z hlásení napr. vyplýva, že Bratislava bola dobytá prudko a za krátky čas, vďaka čomu
bolo obyvateľstvo zbavené od mnohých ťažkostí. Rýchla bola s pomocou Červenej
armády aj obnova mierového života. Spustili sa dodávky vody, zakrátko bola vyriešená
otázka dodávky elektriny, obnovila sa doprava. Zo správ vyplýva, že v meste zostala nielen
slovenská inteligencia, ale aj Nemci, ktorí sa neskompromitovali s nacistami.
Osobitné miesto medzi odtajnenými archívmi patrí svedectvám zverstiev fašistov
v slovenskom hlavnom meste. Dokumenty o nich dostal náčelník Hlavnej politickej správy
Robotnícko-roľníckej Červenej armády v apríli 1945.
Bratislavu oslobodili vojská 2. UF 4. 4. 1945. Hlavný úder uskutočnili krídla 53. a 7. gardovej
armády s podporou 1. gardovej jazdecko-mechanizovanej skupiny, Dunajskej vojenskej
flotily a 5. vzdušnej armády. Sovietski vojaci pri oslobodzovaní Bratislavy prejavili
nesmierne hrdinstvo, dôkazom čoho sú spomínané dokumenty o vyznamenávaní.
Dňa 4. apríla 1945 Moskva salutovala vojskám 2. UF, ktoré oslobodili Bratislavu, 20-timi
salvami z 224 diel. Útvary a zväzky, ktoré si pri oslobodení hlavného mesta SR najviac
vyznamenali dostali právo používať označenie „bratislavský“.
Podľa ria.ru, 3. 4. 2020
https://ria.ru/20200403/1569516823.html

06
apr
2020

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*