Opäť SME

Čo sa babe chcelo, to sa jej prisnilo…

…hovorí jedno naše príslovie, ktoré mi napadlo, keď som si vo štvrtok 8. júna 2017 v denníku SME prečítal článok teológa Michala Havrana s názvom „Prečo som sa nepridal bojovníkom proti fašizmu“ (asi im z textu vypadlo „k“). No a v podtitulku autor kategorizuje: „Antisemitizmus, besnota, holokaust ako výmysel.“ A dodáva: „K tomu všetkému sa zrejme  hlási Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.“

Michal Havran si teda nie je istý, k čomu sa hlási SZPB, no žlč už vypúšťa. A tak všetko, o čom sa ďalej zmieňuje, patrí tiež do kategórie „zrejme“. Hoci v poslednom stĺpci k tomu pridáva ďalšiu kvalitu havranovsky usvedčujúceho faktu „a teda mám pocit“.

Prečo teológ Michal Havran používa slovko zrejme? Asi si myslí, že bez neho by už prosté konštatovanie bolo obvinením. Neverí si, že by tým neskĺzol ku klamstvu a teda aj k hriechu. Viď. ôsme prikázanie „nebudeš krivo svedčiť proti blížnemu svojmu“.

Alebo sa obáva férového vedomostno-faktografického súboja. Lebo si nie je istý, či by bol schopný so svojimi vedomosťami poraziť protifašistickú pravdu, ktorú nazval v článku „hlúposťou z lenivosti“. A tak radšej len štípe, štípe a štípe.

Vladimír Mikunda

09
jún
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*