Politická deklarácia riadneho kongresu FIR

 

Politická deklarácia XVII.  Riadneho Kongresu FIR

  

  1. Antifašizmus je dôležitejší ako inokedy!

Viac ako 70 rokov po historickom víťazstve v máji 1945 nad fašistickým režimom v Európe, je  Antifašizmus v súčasnosti novou politickou ideou než kedykoľvek predtým.

Súčasné príčiny politických, hospodárskych a sociálnych problémov vyžadujú od všetkých ľudí spoločné akcie, ktoré musia v rámci politických strán presadzovať sociálne spravodlivý, mierový a demokratický rozvoj vo všetkých častiach sveta.

  1. Zastavme obrodu pravicového populizmu a neofašizmu

S veľkým znepokojením sledujeme zvýšenie politického vplyvu extrémne pravicových síl, násilných činov neofašistov a pravicových populistických skupín v rôznych európskych krajinách. Tieto skupiny sa len zdanlivo pripojili k vážnym obavám ľudí zo súčasných problémov a ponúkajú  nacionalistické a rasistické východiská z týchto problémov. Množia sa násilné formy konfliktov, ako sú podpaľačstvo, honba na “cudzincov” a ďalšie excesy.

Pohybu utečencov spôsobeným vojnou v ich krajine a sociálnou nutnosťou – môžeme pomôcť jedine solidaritou všetkých európskych krajín. Pravicové sily  chcú tieto problémy riešiť autoritárstvom a nacionálnym šovinizmom. Súčasne šíria ideály bývalých fašistických hnutí a ich predstaviteľov (Bandera, Horthy, Mussolini, Ustaša a ďalších predstaviteľov fašistických štátov alebo ich vazalov “. To je v rozpore s medzinárodným vyhlásením a najmä s uznesením Valného  zhromaždenia OSN  zo dňa  7. decembra  2014.

FIR a jej členské zväzy ako internacionalistické hnutie sa spoločne stavia  proti rasizmu, xenofóbii, neofašizmu, nacionalizmu a extrémne pravicovému populizmu. Podporujeme protesty a demonštrácie aké boli proti stretnutiam a pochodu veteránov vojsk zbraní SS v Rige a v ďalších pobaltských štátoch.

  1. Odstrániť hrozbu vojny – na ochranu mieru

Fašizmus a vojna sú dve strany jednej mince. Politickým sloganom c roku 1945 bolo           „Z ničenie nacizmu s jeho koreňmi a vytvorenie nového sveta mieru a slobody”. Medzinárodná federácia odbojárov (FIR) ako „ vyslanec mieru“  a OSN majú morálny príkaz pracovať na nevojenskom riešení konfliktov vo svete.

Rozhodne vystupujeme predovšetkým proti príčinám vojny a proti vojnovým štváčom, ktorí chcú riešiť svoje imperiálne ciele, potreby surovín a svoje geopolitické záujmy na chrbtoch národov. Očakávame, že Organizácia Spojených národov je schopná využívať svoje mierové prostriedky na riešenie situácie napr. v Afganistane, Iraku, Sýrii alebo na Ukrajine. Podobne FIR, chce pôsobiť  ako súčasť medzinárodného mierového hnutia.

Teroristické útoky môžeme charakterizovať ako nové formy ohrozenia mieru vedené proti civilnému obyvateľstvu v rôznych európskych krajinách. Často sú spôsobené z “náboženských“ dôvodov, ale aj ako kritika “západných hodnôt” života.

Rozhodne odsudzujeme takéto neľudské činy násilia. Nesmieme však zabúdať že na druhej strane, boli tieto sily financované ako “zbrane” neskorej studenej vojny. Tieto brutálne teroristické činy by nemali postihnuté krajiny využívať ako zámienku pre demontáž demokratického práva a pre ustanovenie autoritárskeho režimu.

 

 

  1. Zachovaním pamiatok – zabrániť historickému revizionizmu

Zachovanie historických pamiatok, pomníkov a pamätníkov spoločného protifašistického boja národov a ich vojenských súčasti štátov proti hitlerovskej koalícii je stálou úlohou FIR a jej členských zväzov.

V niektorých európskych krajinách, najmä v pobaltských štátoch, v Poľsku, na Ukrajine a v krajinách bývalej Juhoslávie vidíme rôzne pokusy a snahy na politickej a spoločenskej úrovni falšovať antifašistickú históriu. Pamätné miesta a pamätníky, pomníky, hroby a cintoríny  protifašistického boja boli zničené. Bývalí veteráni a spolupracovníci SS sú uznávaní ako “bojovníci za slobodu”. Na európskej úrovni existujú snahy o vytvorenie 23.augusta okázalého “slávnostného ceremoniálu dňa proti totalite”.

Staviame sa proti takýmto pokusom o historický revizionizmus. Sme hrdí, že vo všetkých týchto krajinách veteráni a antifašistické skupiny rozhodne  bojujú za zachovanie historickej pravdy boja za národnú slobodu proti fašizmu.  &ochraňujú a bránia pamätné miesta osloboditeľov.

Úlohou FIR a jej členských zväzov je uchovávať historickú pamäť na odpor národov proti fašizmu, na ženy a mužov, ktorí obetovali svoje životy v radoch proti hitlerovskej koalície, alebo pre svoje presvedčenie alebo z iných dôvodov sa stali obeťami v koncentračných a vyhladzovacích táboroch. Získavať ich svedectvo pre súčasné i budúce generácie je jednou z najdôležitejších úloh, ktoré stoja pred našimi organizáciami.

Spolupracujeme najmä s pamiatkarmi v miestach internačných táborov, s archívmi a historickými inštitúciami pre zverejňovanie a uchovanie histórie udalosti boja proti fašizmu. Vynikajúcim príkladom takejto činnosti je aj výstava FIR “Európsky odpor proti nacizmu” a tiež aktivity FIR pri medzinárodných stretnutiach mládeže, kde pôsobivými formami prezentovali mladej generácií historické udalosti boja za národnú slobodu.

  1. Jednota protifašistických síl sa musí konsolidovať a ​​získavať nové generácie!

FIR už 65 rokov pracuje ako medzinárodná organizácia zastrešujúca všetkých bývalých prenasledovaných bojovníkov antihitlerovskej koalície a tiež dnešných antifašistov. Naša sila je v štandardizácií, ktorá vedie naprieč rôzne orientovanými politickými stranami spojená  spoločnou víziou, alebo náboženskými  hodnotami. Názov loga “Pochodeň FIR” pôsobivo zdôrazňuje túto komunitu. V našich radoch sú priatelia a podporovatelia, ktorí

 

bojujú  za  zvrhnutie vykorisťovateľského  systém, generujúci chudobu, fašizmus a

vojny,

  • obhajujú demokratické a sociálne práva ľudí,
  • zakladajú hnutia na náboženských alebo humanistických ideáloch spojených s

antifašistických cieľmi,

  • chcú zachovať spomienky ba bojovníkov za slobodu proti fašizmu a ich rodinných

príslušníkov.

 

Každá cesta k antifašizmu je vítaná pre FIR.

 

Situácia vo svete a FIR nás vedie k obnove Jednoty protifašistických síl. Generácia účastníkov boja proti fašizmu, pamätníkov a svedkov tohto hrdinského boja nám odchádza. Preto chceme, aby všetky naše členské federácie otvorili svoje štruktúry pre dnešné generácie.

Takýmto spôsobom budeme niesť a zachovávať ideály protifašistického dedičstva s povojnovými generáciami, ktorí prinášajú svoje vlastné problémy a návrhy riešenia pri politických sporoch.

 

Pre FIR je rozhodujúcou úlohou:

 

Spoločne so súčasnými generáciami zachovať odkaz a dedičstvo antifašistických bojovníkov a prenasledovaných. Bojovať za demokraciu, humanizmus, sociálnu spravodlivos, nový svetový  poriadok, mier a slobodu.

 

Praha 19. november 2016

Delegáti kongresu

23
dec
2016

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*