Pozvánka Kukorelli

Vážení kolegovia!

Všetci určite viete, aké dôležité je, aby sme si pripomínali zlomové etapy našej minulosti, nezabúdali na osudy významných osobností a zodpovedne viedli nastupujúce generácie k primeranej ostražitosti pred hrozbou opakovania sa dejinných zlyhaní.
V tejto súvislosti Vás pozývam na historický odborný seminár, ktorý sa uskutoční v Košiciach, v sobotu 24. 11. 2018, na počesť 74.
výročia tragického skonu hrdinu SNP generála Ľudovíta Kukorelliho.
Seminár organizujeme v spolupráci sa Maticou slovenskou. Pre jeho účastníkov chceme pripraviť vhodné pracovné podmienky, preto týmto listom, chceme zistiť Váš záujem o účasť na tomto podujatí. V prílohe Vám posielam program podujatia.
Pre kolegov z okresu Spišská Nová Ves, Michalovce a Trebišov odporúčam využiť vlakové spojenie, ďalší záujemcovia môžu využiť autobus, ktorý pôjde z Hanušoviec (zabezpečuje Matica slovenská).
Počty účastníkov prosím nahláste tajomníčke Oblastného výboru SZPB Mgr. Monike Gergeľovej + 421915968041, do 19.11.2018
Verím, že našu ponuku prijmete a prispejete tak k dôstojnému a úspešnému priebehu nášho podujatia.

S pozdravom J. Dianiška, predseda Oblast. výboru SZPB Košice

08
nov
2018

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*