Pozvánka z Cinobane

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Cinobani

a    Obec  C I N O B A Ň A

V Á S     P O Z Ý V A J Ú

na odhalenie  Pamätníka partizánskemu práporu 1. čekoslovenskej armády na Slovensku počas SNP v roku 1944, partizánskym skupinám, brigádam a oddielu,

ktoré bojovali od novembra 1944 do konca februára 1945 v priestore Hrnčiarky-

Žihľava a okolie.

 

 

              Slávnostné odhalenie pamätníka je dňa   25. novembra 2016 / piatok /,

                            o 14.00 hodine v Cinobani, časť Hrnčiarky

 

 

Program : 1. Privítanie hostí v kultúrnom dome v Cinobani o 12.00 hodine

  1. Presun účastníkov osláv do časti Hrnčiarky od 13.00-14.00 hodiny

/  8 km, opatrne, zlá cesta /

  1. Odhalenie pamätníka, kladenie vencov a kytíc
  2. Hymny, báseň a slávnostné príhovory
  3. Dobová ukážka – partizáni ďakujú partizánskej matke
  4. Ukončenie – hymnická pieseň
  5. Presun hostí do školskej jedálne od 15.30 – 16.00 hodiny

 

 

Všetci ste vítaní a veríme, že spoločne potvrdíme skutočnosť, že každý

národ musí poznať svoju minulosť.

 

 

 

 

Výbor ZO SZPB v Cinobani

 

 

 

Prosíme rodinných príslušníkov zástupcu plk. Juraja Laurinca, politického komisára Vladimíra Seitza a kapitána pechoty Roberta Pagáča, aby sa ozvali do redakcie Bojovníka.    Ďakujeme.

25
sep
2016

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*