Predseda NR SR B. Kollár: „Rád by som vás podporil…“

Vo štvrtok 11. júna sa v živote SZPB udialo niečo veľavravné. Ešte nikdy nebola jeho
delegácia prijatá ústavným činiteľom tak krátko po voľbách, ako to urobil, dokonca z
vlastnej iniciatívy, predseda NR SR Boris Kollár.
Predseda SZPB Pavol Sečkár, predseda Historickej odbojovej skupiny partizánov v SNP
a zahraničí Karol Kuna, podpredseda a tajomník ÚR SZPB Juraj Drotár a Viliam Longauer sa
zhodli, že pri tomto stretnutí predseda parlamentu zložil Slovenskému zväzu protifašistických
bojovníkov dvojnásobnú poklonu. Jednak prejavil úprimnú úctu voči ľuďom, ktorí sa zapojili
do protifašistického a protinacistického odboja a tým, ktorí nesú ich odkaz dnes, ale zároveň
vyjadril súčasnému SZPB dôveru a podporu, že naďalej zostane veľkou oporou pre
demokraciu v našej krajine. Osobitne v týchto časoch. „Prechádzame krízou korony, po ktorej
príde aj ekonomická kríza. Ľudia to budú mať ťažšie, ako v minulosti. Lenže väčšinou, keď
prichádza ekonomická kríza, zjavujú sa aj rôzni mesiáši, ktorí majú na všetko jednoduché
riešenia… Taktiež sa zjavujú politici, ktorí by veľmi radi otočili dejiny, veľmi radi by ich
skreslili, alebo úplne vygumovali a napísali nanovo. Práve v tejto súvislosti poukazujem na to,
čo predstavujete Vy. Lebo Vy ste našou historickou pamäťou,“ povedal B. Kollár a vyznal sa,
že „práve tohto (falšovania) sa obávam. Preto treba vyslať medzi ľudí signál, že vás treba
podporiť, že treba s vami viac rokovať a dostať vás viac do povedomia verejnosti a tlmočiť
váš odkaz mladým generáciám“.
Potom predseda NR SR sľúbil, že príde na oficiálnu návštevu do sídla SZPB, že sa stane
členom SZPB (prihlášku vypísal okamžite)… „Nastal čas, aby sme sa týmto otázkam opäť, aj
spolu, venovali. Pokiaľ aspoň trošku môžem, tak to rád urobím. Rád by som vás podporil,
páni,“ uviedol a spolu s predsedom Sečkárom sa hneď dohodli, že najbližšie stretnutie sa bude
konať v sídle Zväzu už v utorok 23. júna. Pri tom ponúkol štyrom – piatim členom SZPB
miesto vo vládnom lietadle na ceste do Izraela, aby spolu s poslancami NR SR navštívili
pamätník holokaustu.
Predseda a po ňom aj ostatní predstavitelia SZPB sa poďakovali B. Kollárovi za
zorganizovanie tohto stretnutia a informovali ho o situácii vo zväze. P. Sečkár poukázal na
úlohy, ktoré nastolil minuloročný XVII. zjazd SZPB, informoval o medzinárodnom postavení
Zväzu…
Keď prešiel k problematike výučby mládeže o našich dejinách a dotkol sa vzdelávacej súťaže
„Medzníky 2. sv. vojny“, nemohol nespomenúť súvislosti spolupráce s ministerstvom
školstva, so štátnym pedagogickým ústavom… Predseda parlamentu na to hneď zareagoval a
sľúbil, že na jedno z najbližších stretnutí pozve aj ministra školstva B. Gröhlinga.
V ďalšom P. Sečkár priblížil najnovšiu aktivitu zväzu, ktorou je zakladanie Klubov mladých
priateľov SZPB. Osobitne pri tom vyzdvihol ich význam pre zdravú orientáciu a psychickú
odolnosť mládeže.
Predseda HOSk Karol Kuna sa v prvom rade poďakoval predsedovi parlamentu za jeho
prístup „k sociálnemu programu. Tzn. aj za podporu starodôchodcov…“
Potom prešiel k lektorskej činnosti a stretávaniu sa vojnových veteránov so školskou
mládežou. „Snažíme sa mládeži vysvetliť, a oni sú ohromne prekvapení, keď im hovoríme
ako vznikol fašizmus a čo zapríčinil… Zároveň sa im snažíme objasniť, akú úlohu zohrával

slovenský štát v 2. sv. vojne. Že to bol vyslovene vazalský štát, pretože Nemci nám obsadili
našu ekonomiku, dosadili si na každé ministerstvo svojho berátera…“
Osobitne K. Kuna zdôraznil koľko si Slovensko samo zaplatilo za okupáciu Nemeckom po
SNP. Uviedol údaj 6 miliárd 200 miliónov vtedajších Ks, na čo boli a azda stále sú dôkazy
v štátnom archíve (Po vojne držal tento dokument vo vlastných rukách.).
Podpredseda ÚR SZPB Juraj Drotár informoval predsedu parlamentu hlavne o medzinárodnej
spolupráci SZPB. Osobitne vo FIR a v medzinárodnej organizácii vojnových vyhnancov
a utečencov, ktorej je podpredsedom. A keďže je aj oblastným predsedom SZPB v Žiline,
poďakoval sa za podporu konkrétnym poslancov NR SR zo svojho okolia pri zachovaní
tradícií, ktorú v žilinskom regióne prejavujú.
J. Drotár informoval predsedu NR SR aj o tom, na čo SZPB stále nemá dosah. A to na
stredoškolskú mládež! Nie je dôležité, že sa hneď počas rokovania na to nenašlo riešenie,
nikto ho vlastne hneď ani nehľadal. Dôležité je, že tento problém bol zo strany SZPB
pomenovaný.
Ústredný tajomník SZPB Viliam Longauer uviedol, že ako Zväz „cítime, že sme nielen
„občianskym združením, ale že sme aj veľmi dôležitou spoločenskou organizáciou“. A ako
dôkaz toho uviedol, koľko nových ľudí sa každoročne stáva našimi členmi (cca 1200).
Vo svojom príspevku požiadal predsedu NR SR, aj v mene Klubu generálov SR, o podporu
pri vybudovaní Pamätníka neznámeho vojaka a informoval ho, čo sa v tomto smere už
urobilo.
Poslednou otázkou, ktorú sme pri rokovaní s predsedom NR SR nastolili, bol návrh na
novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji, v ktorom sa hovorí o „aktívnom odpore
občanov proti komunistickému režimu… v období od 6. októbra 1944“. No a keďže v tento
deň si začali územie ČSR oslobodzovať príslušníci 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, vyzerá to
tak, akoby bol tento zákon vlastne postavený aj proti nim.
Vladimír Mikunda

24
jún
2020

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*