Predseda SZPB na ZMOSe

Vystúpenie predsedu SZPB Ing. Pavla Sečkára, PhD.

 Na 28. sneme ZMOS – 17. 5. 2017

V mene 20 000 členov SZPB pozdravujem Vaše rokovanie. Pozvanie na Váš snem potvrdzuje, že naša dohoda o spolupráci je stále živá, otvorená a vytvára priestor pre ďalšie naplnenie jej obsahu.

Ide predovšetkým o pôsobenie v spoločnosti, o združovanie občanov, ktorí budú presadzovať demokratický a humánny odkaz národno-emancipačného hnutia začatého štúrovcami, aj záslužnou diplomatickou prácou gen. M. R. Štefánika pre vznik ČSR, proces pokračujúci odbojom počas 2. svetovej vojny, za národné oslobodenie a proti fašizmu, ktorý vyvrcholil SNP.  Dňa 9. mája sme si pripomenuli porážku fašizmu a nemeckého nacizmu.

Prešli desaťročia. Ľudstvo, vidiace vlastnú priepasť, stalo sa múdrejším i zodpovednejším? Vyrástla už tretia povojnová generácia a tak by sa zdalo, že hrozba znovuzrodenia fašizmu a nacizmu musí prejsť do roviny teórie a mravnej časti svetových dejín.

Čo však vidíme naozaj? Že snahy o rasovú, národnostnú, náboženskú a kto vie akú sociálnu nadvládu, stále žijú a fungujú. Deformujú sa historické fakty.

V Európe sa rodia hnutia a dokonca aj politické strany, ktoré nielen ospravedlňujú, ale aj velebia zločiny nacistov a fašistov. Nie je to inak ani na Slovensku.

Zásadne sme proti noseniu symbolov, osadzovaniu búst a pamätných tabúľ predstaviteľom slovenského fašistického štátu z r. 1939 -1945. Nerokujte s rôznymi skupinami bez potrebnej registrácie.

Obraciam sa na Vás, prejavme svoj odpor k novodobým činom extrémizmu. Zúčastnime sa v čo najväčšom počte spomienkových osláv 73. výročia SNP v Banskej Bystrici a ďalších podujatí na miestach bojov a obetí vojny. Ďakujeme Vám za doterajšiu pomoc a podporu.

Prosím, vytvorte podmienky na prácu našim organizáciám!

Dbajme na ochranu a starostlivosť o pomníky, pamätné miesta, pamätné tabule a vojnové hroby. Nezabúdajme ani na zvýšenú starostlivosť o účastníkov vojny a ich rodinných príslušníkov, zvlášť o siroty a vdovy pri zaraďovaní do domovov sociálnych služieb.

Podporte prípravu učiteľov základných škôl, objednávajte knihu pod názvom Históriografia II. svetovej vojny od plk. Dr. Dušana Šablatúru, objednávajte náš dvojtýždenník Bojovník a Ročenky odbojárov. Určite to prispeje k väčšej odolnosti našej mládeže voči vplyvu Kotleba – ĽS NS.

Vízia ďalšej perspektívy existencie SZPB spočíva najmä v protifašistickom myslení ľudí, ktorí neopúšťajú fundamentálne stavebné kamene duchovnej, morálnej základne SZPB a jeho historický odkaz determinovaný Slovenským národným povstaním.

Pod záštitou podpredsedníčky vlády – ministerky spravodlivosti pani Lucie  Žitňanskej, za spolupráce Múzea SNP pripravujeme na jún konferenciu na témy: extrémizmus, neofašizmus a neonacizmus.

Dokážme, že máme na to, aby sme pokračovali v práci a boji, ktorý začali naši predkovia. Oni obstáli v najťažších bojových situáciách. My musíme dokázať, že zvládneme to, čo pred nás postaví čas.

Želám Vášmu rokovaniu úspešný priebeh a dobrý pocit z vydarenej a pochopenej Vašej náročnej práce.

25
máj
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*