Prehlásenie k občanom Slovenskej republiky

Vyhlásenie k občanom  SR  prijaté na porade  predsedníctva  oblastného výboru  a predsedov základných organizácií SZPB, konanej dňa  17. júna 2014 v Banskej Bystrici

 

My, členovia SZPB v Banskej Bystrici, vyjadrujeme znepokojenie nad vyhlásením amerického prezidenta Baracka Obamu v Poľsku, ohľadom rozmiestňovania amerických  vojsk na tomto území.

Eskalácia vojenskej sily v blízkosti ruských hraníc môže síce poslúžiť na zastrašenie druhej strany, ale je tu oveľa väčšie nebezpečenstvo, že to prerastie do vojenského konfliktu, ktorý môže mať nedozerné dôsledky pre ľudskú civilizáciu.

História nám hovorí, kto v 20. storočí vyvolával vojnové konflikty vo svete s cieľom presadenia vlastných politických záujmov, získania teritoriálnej výhody a ovládania okolitých krajín.

Preto ako organizácia chrániaca odkaz národnooslobodzovacieho boja nemôžeme pripustiť možnosť vzniku nového vojnového konfliktu i cez skutočnosť, že sa už podarilo postaviť proti sebe dva slovanské štáty a ľudia na východnej Ukrajine už umierajú.

Rázne povedzme nie  rozmiestňovaniu  akýchkoľvek vojsk.

 

Prijaté na zasadnutí predsedníctva oblastného výboru  a predsedov ZO SZPB, konanom dňa 17. júna 2014 v Banskej Bystrici .

17
jún
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*