Príhovor predsedu SZPB na sneme SMER-SD

Vystúpenie predsedu SZPB P. Sečkára na sneme Smer-SD – 6. 12. 2014

Vážený pán predseda, vážení delegáti, vzácni hostia,

ďakujem za pozvanie na váš snem. Ďakujem za podporu našej práce, za prijatie zákonov o odboji a o odškodnení vojnových sirôt. Ďakujeme poslancom a funkcionárom SMERu za pomoc a organizovanie verejných zhromaždení k 70. výročiu SNP v našich mestách a na miestach bojov a obetí vojny, ktorých bolo viac ako 400, s početnom účasťou. V Banskej Bystrici sa zúčastnilo viac ako 15 000 ľudí. Osobitne ďakujem pánom Ficovi, Kaliňákovi a Paškovi.

Naša členská základňa stúpla v tomto roku o vyše 500 členov a k 30. 11. evidujeme  18 231 platiacich členov, ktorí pracujú v 665 základných a 35 oblastných organizáciách.    V roku 2014 naše úsilie smerovalo aj na účasť na voľbách a podporu kandidátov predovšetkým za stranu Smer SD a tých, s ktorými sme aj v minulosti dobre spolupracovali.

Blahoželám vám, strane Smer SD k výsledkom a zvoleným starostom, primátorom a poslancom miestnych zastupiteľstiev.

Úspešne pôsobíme aj v medzinárodných organizáciách. Zorganizovali sme v Bratislave medzinárodnú konferenciu vyhnancov, utečencov a obetí fašizmu proti prejavom a rastu extrémizmu a neofašizmu v Európe.

V našom dvojtýždenníku Bojovník sme uverejnili aj ďalšie naše stanoviská. Naposledy z Kremničky pri B. Bystrici, kde bolo zavraždených 747 ľudí, z toho väčšina rasovo prenasledovaných, 268 žien a 58 detí od 2 mesiacov do 6 rokov.

Požadujeme, aby sa celý areál kultúrnej pamiatky v Kremničke majetkovo vysporiadal a celý areál revitalizoval.

Upozorňovali sme a žiadali, aby sa opravil zrútený pamätník 2. paradesantnej brigády na Krpáčove. Brigády, ktorá úspešne bojovala v KDO a SNP, ale aj po ústupe do hôr. Upozornili nás na to aj priami účastníci tejto jednotky z ČR. Boli z toho smutní.

Naši členovia skutočne veľa času venujú práci s mladšími generáciami. Organizujú súťaže k poznaniu histórie regiónov, našej kultúry, k poznaniu novších dejín Slovenska.

Navštevujú významné miesta bojov a obetí vojny. Osvienčim, Mauthausen, Terezín, Lidice, Ostrý Grúň a Kľak, Liptovský Mikuláš – Nicovo, Jankov vŕšok, Lubinu – Roh, Chabenec, Kamenín, Javorinu, Makov, Kalište a ďalšie. Je na škodu veci, že nie sú dostatočne vyznačené na mapách turistického ruchu!

Je dobre, že naši členovia starší s mladšími upravujú okolie pamätníkov, renovujú partizánske bunkre, aj bunker Mor-ho, aj partizánske chodníčky, inštalujú informačné bilboardy o pôsobení partizánskych skupín. Organizujú výstavy a to aj v zahraničí.

V krátkom čase treba rozhodnúť o slávnostných zhromaždeniach k 70. výročiu oslobodenia a víťazstva nad fašizmom. Odporúčame, aby sa celoslovenské oslavy uskutočnili v Liptovskom Mikuláši – Na háji Nicovô 8. 5. 2015 a prijatie koncepcie starostlivosti o vojnových veteránov.

V r. 2015 sa bude konať XVI. zjazd SZPB. Máme čo hodnotiť, ale aj vážnejšie sa zamyslieť a dopracovať naše programové zameranie na dlhodobejšie obdobie. Odchádza generácia, ktorá ešte pamätá hrôzy vojny. Prichádzajú generácie, ktoré sa ani poriadne v škole neučili o tom, čo ich dedovia vytrpeli za slobodu, koľko obetí priniesla 2. svetová vojna a vojny vôbec, málo vedia o príčinách, príprave a priebehu SNP, ale aj ďalšieho obdobia. Uvedomujeme si, len práca zväzu na to nestačí. Viac by mala pôsobiť rodina, škola, ale aj komunikačné prostriedky. Prosím zvážte, či by sme nemohli pôsobiť v Rade RTVS, v komisiách pre tvorbu učebníc, v správnej rade ÚPN.

Ešte jednu prosbu na poslancov NR SR. V mojom vystúpení na spomienkovom zhromaždení k 70. výročiu KDO som navrhol premenovať „Deň obetí Dukly“ na „Deň hrdinov KDO“. Zaslúžia si to. Neboli to len obete, ale aj víťazstvo. Ich hrdinstvo navždy zostane ukážkou vlastenectva, lásky a vernosti k svojmu národu.

Ďakujem

06
dec
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*