Reakcia na názory Moniky Vatrálovej, ktoré uverejnila na stránke aktuality.sk

Ku hoaxom Moniky Vatrálovej
Názory redaktorky Moniky Vatrálovej svedčia o tom, že sa vôbec nevyzná v tom, čo píše
a má to popletené. Dokonca si ani neuvedomuje, čo si naši občania môžu v rámci
demokracie dovoliť.
Predovšetkým by si mala uvedomiť, že SZPB je občianske združenie a teda nie redaktorke
Monike Vatrálovej sa musí spovedať za svoju činnosť. Rovnako si vyprosujeme, aby šírila
svoje nekompetentné názory a klamstvá na našu adresu i na našu činnosť.
Tvrdí, že „Slovenský zväz protifašistických bojovníkov dostáva zo štátneho rozpočtu každý
rok vysokú dotáciu, ktorú má použiť…“. Odkiaľ však zobrala, že je to „aj na zverejňovanie
informácií na internete“? To sa jej prisnilo alebo ju o tom niekto nezmyselne informoval, či
len úmyselne hoaxuje??? SZPB si svoje médiá financuje z vlastných zdrojov! Nie zo štátneho
príspevku.
K tzv. „vysokej dotácii“. Vyše 18-tisícová členská základňa SZPB dostáva na celý rok ako
štátny príspevok (nie dotáciu) približne tú sumu, ktorú uvádza, čo je len polovica z toho, čo
náš štát cestou viacerých ministerstiev poskytuje napr. na trojdňovú konferenciu GLOBSEC.
Koľko je teda z tohto pohľadu pre M. Vatrálovú veľa a koľko je málo?
Redaktorka sa obtiera aj o dvojtýždenník Bojovník a „rozhorčuje sa“, že SZPB uverejňuje
svoje názory na sociálnych sieťach. No a čo??? Nemá SZPB na to právo? Robíme niečo
protiprávne, že dôsledne stojíme na pozíciách 2. odboja, vrátane Vianočnej dohody z roku
1943 a osobitne na záveroch Norimberského tribunálu?
Prečo redaktorka Vatrálová nedemokraticky upiera právo naším čitateľom aby boli
informovaní o všetkom, čo súvisí s príčinami, priebehom i výsledkami vojen? Tých minulých,
tých súčasných, ale aj tých potenciálnych.
Ku hlúposti, ako je obvinenie z údajnej obhajoby Stalina, sa ani nebudeme vyjadrovať.
Vyjadríme sa však ku „konšpirácii“ ohľadne Ukrajiny a vzťahu G. Sorosa k nej.
Dvojtýždenník Bojovník, na rozdiel od redaktorky M. Vatrálovej, nikdy nekonšpiruje. My
sme len informovali našich čitateľov o tamojšej situácii tak, ako ju vidí bývalá ministerka
spravodlivosti Ukrajiny Olena Lukaš. Aj toto sa redaktorke Vatrálovej žiada nám upierať?
Prečo? Asi si myslí, že ona zo Slovenska vidí pomery na Ukrajine lepšie ako Olena Lukaš.
Alebo sa M. Vatrálová, nebodaj, zastáva Ukrajiny, ktorá vo VZ OSN hlasuje proti prijatiu
rezolúcie na boj s fašizmom a nacizmom? Asi kvôli ochrane banderovcov, posledný boj
s ktorými sme na Slovensku museli vybojovať až tri roky po vojne, 4. 5 1948. Ak je to tak,
slovenskí neoľudáci Monike Vatrálovej určite zatlieskajú.
Ostatný raz sa Ukrajina postavila proti rezolúcii VZ OSN 8. 11. 2019, keď ako jeden z dvoch
štátov sveta hlasovala proti rezolúcii s názvom: „Boj s glorifikáciou nacizmu, neonacizmom
a ďalšími praktikami, ktoré napomáhajú eskalácii súčasných foriem rasizmu, rasovej
diskriminácie, xenofóbie a s nimi spojenej neznášanlivosti“.

Čo na to povedať? Monike Vatrálovej asi vadí hlavne principiálny a zásadový postoj v týchto
otázkach nielen SZPB, ale aj medzinárodnej organizácie antifašistov FIR! Určite nerada vidí,
keď je naša organizácia SZPB za principiálne protifašistické postoje medzinárodne vysoko
uznávaná. Morálne vysoké uznanie nám nedávno vyslovil aj veľvyslanec RF v SR, ktorý
v marci 2020 označil SZPB za „antifašistický mainstream“ Slovenska.
Vladimír Mikunda, vedúci mediálneho oddelenia SZPB
V Bratislave 13. 5. 2020
Čo uverejnili aktuality.sk?
https://www.aktuality.sk/clanok/788733/obhajuju-stalina-a-chcu-sochu-koneva-stat-im-dava-
statisice-eur-rocne/

01
jún
2020

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*