Rezolúcia OSN proti glorifikácii nacizmu

Slovensko bolo opäť „zásadové“ voči glorifikácii nacizmu

Dňa 17. decembra 2015 Valné zhromaždenie OSN väčšinou hlasov prijalo rezolúciu o boji s glorifikáciou nacizmu. Proti hlasovali Kanada, Palau, USA a Ukrajina.

Za dokument o boji s glorifikáciou nacizmu a ďalšími praktikami, ktoré spôsobujú eskaláciu súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a s nimi spájanej neznášanlivosti hlasovalo 133 členských štátov OSN (v novembri na 3. výbore VZ OSN len 126). 49 štátov, vrátane členov EÚ sa zdržalo.

V rezolúcii, ktorú na prerokovanie navrhlo Rusko v spoluautorstve ďalších 51 štátov, sa vyjadruje znepokojenie nad rastom zastúpenia extrémistických strán rasistického a xenofóbneho charakteru v parlamentoch niektorých štátov a tiež nad šírením rôznych extrémistických politických strán, hnutí a skupín, „vrátane skupiny neonacistov a skinheadov“ v mnohých častiach sveta.

Dokument vyzýva na „prijatie zákonov nevyhnutných na boj s rasizmom“ a aj na „pokračovanie v prijímaní patričných krokov“ na „odvrátenie nenávistných vyhlásení a podnecovania k násiliu voči osobám patriacich k dotknutým skupinám“.

Rezolúcia pritom zdôrazňuje, že takéto opatrenia musia byť v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv.

 

Poznámka redakcie

Slovenská diplomacia sa zrejme za svoj postoj pri tomto hlasovaní hanbí, pretože informáciu o ňom neposkytla ani cez svoju webovú stránku.

21
dec
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*