Rezolúcia proti glorifikácii nacizmu

USA, Kanada, Ukrajina… sú proti…

rezolúcii o boji s glorifikáciou nacizmu 

Tretí výbor VZ OSN prijal rezolúciu o boji s glorifikáciou nacizmu, neonacizmu a ďalšími druhmi praktík, ktoré napomáhajú eskalácii súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a s nimi spojenej neznášanlivosti.

Za dokument, ktorý prednieslo Rusko, hlasovalo 126 členských štátov OSN, proti boli Kanada, Palau, USA a Ukrajina. Ďalších 53 štátov, vrátane členov EÚ (a teda aj SR) sa zdržalo.

V rezolúcii, ktorá bude v decembri na programe Valného zhromaždenia OSN, sa vyjadruje obava v súvislosti s nárastom počtov  extrémistických a xenofóbnych strán „v rade národných a miestnych parlamentov“, ako aj so šírením extrémistických politických strán, hnutí a skupín v mnohých častiach sveta, „vrátane neonacistických skupín a skinheadov“.

V texte sa bezpodmienečne odsudzuje „akékoľvek odmietanie“ holokaustu a vyjadruje sa obava z „akéhokoľvek uctievania“ nacistického hnutia a bývalých príslušníkov Waffen SS, vrátane stavania im pamätníkov a aj „nekončiacich sa pokusov zneucťovania alebo poškodzovania pamätníkov, vybudovaných na pamiatku tých, ktorí bojovali proti nacizmu v rokoch 2. sv. vojny“.

Tretí výbor VZ OSN v tejto súvislosti vyzval členské štáty „prijať zákony, nevyhnutné na boj s rasizmom“, a aj „pokračovať v prijímaní nevyhnutných krokov“ s cieľom „odvrátenia nenávisťou motivovaných vyhlásení a podnecovania na násilie voči osobám, patriacim k zraniteľným skupinám“. V rezolúcii sa pri tom zdôrazňuje, že takéto opatrenia musia zodpovedať medzinárodným normám v oblasti ľudských práv.

V dokumente sa obracia pozornosť na aktívne využívanie internetu na propagáciu rasizmu a xenofóbie a zdôrazňuje sa nevyhnutnosť odporovať tomu v rámci zákona a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

Jevgenij Zagajnov za predkladateľa poznamenal, že zasadnutie tohto výboru sa koná v predvečer 70. výročia Norimberského tribunálu, ktorý „raz a navždy dal odpoveď na otázku, kto v Druhej svetovej vojne predstavoval sily dobra, a kto sily zla“.

Podľa vz.ru, 19. 11. 2015

22
nov
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*