Rozdelí Vallo legendárne námestie?

Legende medzi námestiami v Bratislave, známej udalosťami, ktoré sa tam odohrali,
hrozí zmenšenie. Bratislavský primátor Matúš Vallo prišiel s iniciatívou premenovať
časť Námestia SNP na Námestie nežnej revolúcie. Návrh prekvapil historikov, podľa
nich na takúto zmenu nie je dôvod. Ozvali sa aj protifašistickí bojovníci, tí s primátorom
nesúhlasia.
Bronzová socha partizána a za ňou dve postavy žien. Pri súsoší na Námestí SNP v čase nežnej
revolúcie stála tribúna a pod ňou demonštrovali tisíce ľudí. Tento priestor neskôr naplnili
fanúšikovia hokeja, keď pred 17 rokmi získalo Slovensko majstrovský titul a naša
reprezentácia to prišla spolu s Bratislavčanmi osláviť. Námestie, ktoré sa nachádza v Starom
Meste, sa stalo miestom hromadných protestov ale aj osláv a rôznych akcií. Konali sa ňom
demonštrácie pod hlavičkou Za slušné Slovensko. V súčasnosti udalosti z roku 1989 tu
pripomína pamätná tabuľa. Primátor Vallo plánuje deliť. Priestor v spodnej časti Námestia
SNP by sa mal podľa neho volať ináč.
„Blíži sa 30. výročie nežnej revolúcie a my na magistráte sme presvedčení, že toto výročie si
máme pripomenúť spôsobom, ktorý v našom meste zostane prítomný natrvalo. Väčšina
možností a návrhov sa týka pomenovania niektorého z bratislavských námestí na ,Námestie
nežnej revolúcie‘. Ako najvhodnejšia možnosť sa nám javí pomenovať týmto názvom časť
Námestia SNP pred Starou tržnicou,“ oznámil Vallo.
Bratislavčania aj návštevníci mesta pred tržnicou večer sedávajú na lavičkách v blízkosti
kaviarní či pivárne. V samotnej Starej tržnici sa konajú farmárske trhy, festivaly a
knižné burzy.
Vallo sa už obrátil na starostku mestskej časti Staré Mesto Zuzanu Aufrichtovú so žiadosťou,
aby zmenu názvu najprv odobrili poslanci tejto mestskej časti. Ak miestnym zastupiteľstvom
prejde, návrh všeobecne záväzného nariadenia dostanú na rokovanie mestskí poslanci. Ešte
predtým by mala o ňom rokovať mestská komisia kultúry aj mestská rada.
„Ctíme si iniciatívu zriadenia verejného priestranstva, ktoré by pripomínalo boj za slobodu a
demokraciu, v ktorej dnes žijeme. Zároveň cítime zodpovednosť, ktorá s takýmto procesom
vzniká,“ reagovala pre Pravdu starostka Aufrichtová.
Jej hovorca Matej Števove dodal, že mestskú časť v prvom rade zaujíma dosah na obyvateľov
žijúcich na Námestí SNP a podnikov, ktoré tam majú sídlo. „Vzhľadom na rokovania na
mestskom zastupiteľstve mesto má záujem zriadiť názvoslovnú komisiu, ktorá sa má zaoberať
vhodným výberom názvov verejných priestranstiev z hľadiska kultúrneho a spoločenského,“
skonštatoval Števove. Priblížil, že dnes sa uskutoční stretnutie s poslancami, na ktorom budú
túto záležitosť riešiť. Žiadosť primátora Staré Mesto registruje.
Námestie SNP
Jedno z najznámejších bratislavských námestí sa nachádza v mestskej časti Staré Mesto. Leží
medzi Kamenným námestím a Hurbanovým námestím, prechádza ním električková trať.
Námestie nesie dnešný názov od 60. rokov 20. storočia, predtým sa volalo Stalinovo
námestie. V jeho spodnej časti sa nachádza prvá výšková budova v Bratislave Manderlák,
ktorý má 11 nadzemných podlaží. V bezprostrednej blízkosti Manderláka stojí budova Starej
tržnice. Dominantou námestia je pamätník partizána s dvoma ženami. Odhalený bol pri

30. výročí SNP v roku 1974, autormi sôch sú akademický sochár Ján Kulich a architekt
Dušan Kuzma.
Mala by najskôr vzniknúť odporúčacia komisia?
Členka mestskej komisie kultúry, ochrany historických pamiatok Katarína Šimončičová
primátorovi odkázala, že najskôr by mala vzniknúť odporúčacia komisia, ktorá sa bude
zaoberať pomenovávaním ulíc, námestí a verejných priestorov. „Aby to nebolo rozhádzané
krížom-krážom, aby sa mestské časti nehádali, kto chce akú ulicu, aké námestie. Každý chce
niekde stavať pamätníky, niečo pomenovávať a je to roztrúsené, rozhádzané. Musíme počkať,
čo táto komisia povie, či je to dobrý nápad, alebo nie. Ale malo by to byť skoordinované a
mal by v tom byť poriadok,“ myslí si mestská poslankyňa. „Ono to nie je zlé miesto, veď
Námestie SNP nepremenujeme a toto je najbližšia časť k miestu, kde sa odohrávali
manifestácie,“ nazdáva sa Šimončičová.
S iniciatívou magistrátu zásadne nesúhlasí predseda Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Pavol Sečkár. Povedal, že pripravujú k tejto veci stanovisko, ktoré zverejnia
o niekoľko dní. „Čakám, aby sme sa zišli ako predsedníctvo, aby to nebolo moje jediné
rozhodnutie, ale kolektívne. Ale v každom prípade, nepokladám to za dobrý nápad. Je dosť
iných námestí, ktoré sa tak môžu premenovať,“ povedal Sečkár. Pripomenul, že tento rok si
nepripomíname len 30. výročie nežnej revolúcie, ale aj 75. výročie Slovenského národného
povstania.
Nápad primátora sa nepozdáva ani historikom. „Nie je zlé urobiť niekde Námestie nežnej
revolúcie, ale neviem, či práve na SNP, či je to naozaj dobrá myšlienka. Skôr mám určitú
pochybnosť. Asi by bolo zmysluplnejšie nájsť iný priestor ako tento,“ nazdáva sa historik
Dušan Kováč.
Podobne to vníma aj historik Ivan Kamenec. „Je to trošku ad hoc. Toto námestie má svoju
históriu a deliť ho na dve námestia, už len z praktického hľadiska, nie je podľa mňa
najšťastnejší nápad. Myslím si, že 30. výročie nežnej revolúcie bude mať dosť významných
akcií, ktoré ju pripomenú. Premenovanie vyvolá určitý zmätok, aj v orientácii po Bratislave.
Neviem, či to nejako pomôže väčšej propagácii tejto udalosti,“ povedal Kamenec a dodal, že
hoci sa na tomto námestí konali pred 30 rokmi protestné akcie, ale hlavné politické udalosti a
vystúpenia lídrov sa odohrávali na opačnej strane námestia. „Je to trošku také rozporuplné a
myslím si, že význam nežnej revolúcie sa dá osláviť aj inými akciami,“ doplnil Kamenec.
Jedno nové námestie vzniklo v Bratislave v prvej polovici júna. Priestor pred Slovenským
národným múzeum odvtedy nesie meno prvého československého prezidenta Tomáša
Garrigua Masaryka.
Pravda.sk, 15. 7. 2019

23
júl
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*