RTVS toho naozaj veľa nevie!

Keď som si všimol, že súčasťou Správ na RTVS 1 o 19,00 h sú aj relácie “75. sviečok za
obete 2. svetovej vojny” začal som ich sledovať. Prvý šok som zažil, keď 25. 2. 2020 som
počul, že Košice a Prešov oslobodili vojská 4. UF generála Petrova, ale zároveň mi
RTVS tieto slová prekryla dokumentárnymi obrázkami nie sovietskych, ale amerických
vojakov.
Kto neverí, nech si pozrie https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/214799, konkrétne od
24. minúty a 44. sekundy.
Myslel som si, že ide o omyl neskúseného redaktora a strihača. Keď som videl klip
v pondelok 16. 3. 2020 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/217304 (od 47. minúty
a 36. sekundy), tak okrem toho, že slovenskí vojaci bojovali v Rusku proti Červenej armáde,
dozvedel som sa, že asi 50 tisíc vojakov so slovenským pôvodom bojovalo (podľa
krajanských zdrojov) aj v US Army.
Koľko Slovákov však bojovalo v roku 1940 za Francúzsko, koľko ich bolo v britských
kráľovských silách, koľko ich bojovalo v 1. čs. armádnom zbore v ZSSR…, teda koľko ich
bojovalo v protihitlerovských silách, to príspevok RTVS neuviedol. A to už nespomínam
Slovákov – partizánov bojujúcich na Ukrajine, v Bielorusku, v Juhoslávii, vo Francúzsku…
Skrátka, RTVS vyrobila tieto príspevky len podľa úrovne svojich (ne)vedomostí a preto aj tak
vyzerajú.
Mám dojem, že autor klipu čerpal z besedy, ktorú nebudem komentovať: Večera s
Havranom – RTVS.sk – https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/217218
Keď som si prezrel aj ostatné klipy mám pocit, že RTVS by malo konzultovať aj s VHÚ, aby
neuvádzal skreslené informácie a najmä nie dezinformácie…

Miroslav Ondráš, predseda ZO SZPB gen. Goliana Trenčín a Klubu vojenskej histórie
protifašistického odboja

23
mar
2020

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*