S T A N O V I S K O mimoriadneho aktívu Oblastnej organizácie SZPB Bratislava k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zmene názvu časti Námestia SNP v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Členovia SZPB uvítali iniciatívu bratislavskej samosprávy na rekonštrukciu
Námestia SNP s cieľom dať mu reprezentatívnejšiu a zároveň aj ľudskejšiu,
prívetivejšiu tvár, akú si nepochybne zaslúži tento ústredný verejný priestor
hlavného mesta Slovenskej republiky.
Zásadne však nesúhlasíme s návrhom premenovať jeho dolnú časť, v tomto
prípade na Námestie Nežnej revolúcie. A to z hľadiska logického, technického,
historického a najmä spoločensko-politického.
Tento priestor má síce netradične pretiahnutý tvar, čo v histórii spôsobila jeho
poloha za mestskými hradbami, ale v 80. rokov 19. storočia už dostal jeden
jednotiaci názov. Ten sa postupne v jednotlivých režimoch menil, ale už od roku
1962 nesie čestné pomenovanie Námestie SNP, teda už 57 rokov, čo je zďaleka
najdlhšie v celej jeho histórii. Tento názov sa už vžil vo vedomí viacerých
generácií nielen Bratislavčanov, ale celého Slovenska, pretože sa aj na ňom tvorili
novodobé dejiny nášho národa a štátu. Zo všetkých oblastí republiky
dostávame od členov SZPB rozhorčené listy protestujúce proti návrhu
premenovať čo len časť námestia, ktoré pokladajú i za svoje hlavné námestie.
Názvoslovné rozčleňovanie tohto verejného priestranstva považujeme za
nesprávne, navyše sa pripravovalo bez predbežnej diskusie nielen s odborníkmi,
ale aj bez občanov nášho mesta, protifašistických odbojárov nevynímajúc.
Odkrajovanie z Námestia SNP sa dá chápať aj ako pokus o znižovanie významu
tejto dejinnej udalosti, ktorú nielen Slováci a Slovenky, ale i ostatný demokratický
svet považuje za vyvrcholenie antifašistického hnutia na Slovensku, čo
dosvedčujú početné delegácie diplomatických misií pri pietnych aktoch koncom
každého augusta v Bratislave a Banskej Bystrici. Súčasne sa obávame, že takéto
nedomyslené rozhodnutie otvorí Pandorinu skrinku a môže spustiť lavínu
premenúvania v iných mestách.
Túto iniciatívu vážne spochybnili všeobecne uznávaní historici, napríklad Ivan
Kamenec, Dušan Kováč a Stanislav Mičev, jeden z predstaviteľov Novembra 1989
Milan Kňažko a ďalší činitelia niekdajšej VPN. Mimochodom, ťažisko masových
zhromaždení pred 30 rokmi bolo v hornej časti tohto námestia, a nie pred Starou
tržnicou.
Sme presvedčení, že historické udalosti spojené so 17. novembrom 1989 si
zaslúžia, aby bolo s nimi v Bratislave spojené pomenovanie námestia či ulice, ale

zdôrazňujeme, že dôstojného verejného priestranstva. Za ten nepokladáme dolný
koniec Námestia SNP, ktorý ani z urbanistického hľadiska nespĺňa základné
kritériá pre plnohodnotné samostatné námestie.
Ak nie je vôľa premenovať napríklad susedné Kamenné námestie (dnes sú už
Bratislave všetky námestia kamenné), ponúka sa celá novo budovaná štvrť
moderného centra nášho hlavného mesta v lokalite Pribinova.
Vážené pani poslankyne a vážení poslanci, nešite názvy centrálnych námestí
Bratislavy horúcou ihlou iba preto, že máme predo dvermi 30. výročie Novembra
1989. Treba si radšej všetko poriadne zvážiť, aby ste neskončili ako Vaši
predchodcovia, ktorí rozhodli, že sa Námestím A. Dubčeka stane zákruta ulice
hore Vodným vrchom, Námestím F. Liszta nepríjemná križovatka pod Hlavnou
železničnou stanicou a Námestím Mateja Korvína lichobežníkovitý výsek v
oceľovo-sklenenej budove.
Radšej trikrát merajte, ale nerežte z Námestia Slovenského národného
povstania!

Za Oblastný výbor SZPB Bratislava jeho predseda

Martin Krno, v. r.

07
okt
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*