Spoločné vyhlásenie ČSBS a SZPB k svojim členom

Český svaz bojovníků za svobodu
a
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

 

 

VYHLÁSENIE
k svojim členom a občanom ČR a SR

  

zo dňa 26. septembra 2014

V dňoch 25. a 26. septembra 2014 sa v Buchloviciach konalo pracovné stretnutie delegácií Českého svazu bojovníků za svobodu a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktoré sa zaoberalo prehĺbením spolupráce oboch organizácií.

 

Obe organizácie konštatujú, že sa im podarilo naplniť spoločné predsavzatia, prijaté v septembri 2013 v Bratislave. Obe organizácie odbojárov vychádzajú zo spoločných koreňov stmelených bojom za slobodu národov – Čechov a Slovákov, bojom proti nacizmu a fašizmu, ktorý vyvrcholil v 2. svetovej vojne spoločným bojom Čechov a Slovákov v SNP.

 

Uvedomujú si, že v Európe sa opäť prebúdzajú tendencie podporujúce extrémistické, nacistické a fašistické prejavy a činy tak v našich krajinách, ako aj v zahraničí a to práve v období príprav 70. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom. Jedným z dôkazov týchto prejavov je tiež to, že slovníka historikov a politikov sa pomerne rýchlo vytráca vojnový pojem „fašistické“ alebo „nacistické Nemecko“.

 

Oba zväzy – ČSBS a SZPB podporujú vyhlásenie Medzinárodného výboru utečencov a vyhnancov, obetí fašizmu a nacizmu, prijaté na jeho zasadnutí 19. a 20. septembra v Bratislave, aby OSN odsúdila ako zločinecký nielen 23. august 1939 (Deň podpisu paktu Molotov – Ribbentrop), ale aj 30. september 1938 (Deň podpisu zradného Mníchovského diktátu), pretože 23. august, tzv. Európsky deň boja s totalitnými režimami, je len nedokonalým zakrývaním britskej, francúzskej a talianskej kolaborácie s Hitlerom, a to už rok predtým.

 

Na posilnenie spoločnej histórie oboch národov v boji za slobodu obe delegácie vyhlasujú, že budú pôsobiť v občianskej spoločnosti svojich krajín na svoje vlády, aby neustále pripomínali dôležité medzníky spoločnej histórie práve v dobe, kedy sa opäť objavujú i zo zahraničia podporované tendencie úmyselného skresľovania spoločných nedávnych dejín a snahy meniť výsledok rozhodnutia víťazných mocností z obdobia 2. svetovej vojny, hlavne rozhodnutia víťazných mocností v Jalte a Postupime.

 

Odporúčame, aby v ČR bol zavedený 29. august, ako „významný deň pripomínajúci výročie Slovenského národného povstania“, ktoré bolo dôležitým krokom k oslobodeniu oboch našich národov.

Ďalej odporúčame, aby na Slovensku, bol obdobne zavedený 28. október, ako „významný deň vzniku Československej republiky“.

 

Obe delegácie vyjadrujú podporu prehlbovaniu vzájomnej spolupráce s ďalšími zahraničnými odbojárskymi organizáciami, združenými vo FIR.

 

Obe odbojové organizácie so znepokojením sledujú vývoj situácie na Ukrajine a uvedomujú si nutnosť iba mierových a diplomatických riešení tejto situácie s nevyhnutnosťou zastavenia bojov v tejto krízovej oblasti. V tejto vzniknutej situácii kritizujú neobjektivitu niektorých komunikačných prostriedkov tak v našich krajinách, ako aj na medzinárodnej úrovni.

 

V Buchloviciach, dne 26. septembra 2014

Ing. Jaromír Vodička                                                        Ing. Pavol Sečkár, PhD.

26
sep
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*