Stanovisko OblV SZPB Liptovský Mikuláš k priebehu osláv 69. výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš

Zo stanoviska

Oblastného výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši k rozhodnutiu predstaviteľov mesta odmietnuť účasť delegácie veľvyslanectva Ruskej federácie na oslavách 69. výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš

 

Veľvyslanectvo RF, na základe doručených termínov konania osláv oslobodenia miest a obcí na Slovensku, si vyžiadalo od mesta Liptovský Mikuláš program oficiálnych osláv oslobodenia mesta s uvedením, že je pozvané na oficiálne pietne akty a chce sa na nich zúčastniť zástupca vojenského pridelenca Veľvyslanectva RF. Primátor mesta, ako hlavný organizátor osláv, vydal k žiadosti tlačovú správu.

Mesto účasť zástupcu vojenského pridelenca na oslavách odmietlo. Primátor Alexander Slafkovský, s poukázaním na situáciu okolo Krymu, to zdôvodnil tým, “že Ruská federácia v súčasnosti porušuje medzinárodné zmluvy a dohody, ktoré sama podpísala a vystupuje ako agresor”.

Je nepochopiteľné, z akého dôvodu chce niekto dávať do súvislosti úplne rozdielne dejinné udalosti.

O úmysle primátora neboli zástupcovia spoluorganizátorov oficiálnych osláv oslobodenia mesta informovaní. Preto jeho vyhlásenie považujeme za neúctu ku všetkým národom vtedajšieho Sovietskeho zväzu, ktorí v roku 1945 boli súčasťou Červenej armády a podieľali sa na oslobodení Liptovského Mikuláša a Slovenska.

Zástupcovia Ruského veľvyslanectva nám oznámili ráno 4. 4. 2014, že prídu okolo 13:00 hod. položiť vence k pamätníku. Ich účasť sme privítali a cez aktív spolupracovníkov, ktorí zabezpečili širšiu účasť občanov mesta na pietnom akte kladenia vencov za sprievodu dychovej hudby.

Oblastná organizácia SZPB v Liptovskom Mikuláši považuje rozhodnutie mikulášskej radnice za neospravedlniteľnú chybu. Pietny akt vyjadrenia úcty tým, ktorí padli za našu slobodu, na najväčšom vojenskom cintoríne na území bývalého Československa, nemá nič spoločné so súčasnou situáciou na Ukrajine. Tento škandalózny postoj primátora, s protiruským kontextom, k oslavám oslobodenia Liptovského Mikuláša Červenou armádou môže negatívne ovplyvniť aj oslavy oslobodenia Liptovského Mikuláša v budúcnosti, čo si neželáme a nedopustíme. Ide o absurditu najvyššieho stupňa, ktorá spochybňuje zmysel takýchto osláv.

Oficiálny predstaviteľ mesta by si mali uvedomiť, ako citlivo sú vnímané podobné postoje v Rusku. Tento akt považujú za veľkú urážku aj žijúci veteráni druhej svetovej vojny. Oslavy oslobodenia mesta sa istotne budú uskutočňovať aj keď na radnici mesta bude iný primátor, ale nepochybne ešte dlho bude nad nimi visieť tieň nesprávneho kroku z roku 2014.

Z týchto dôvodov sa Oblastný výbor SZPB v Liptovskom Mikuláši od vyhlásenia primátora dištancuje.

Predsedníctvo OblV SZPB V Lipt. Mikuláši dňa 8. 4. 2014

08
apr
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*