Stanovisko – Partizán na ružovo

Tlačová správa SZPB

Zneuctenie symbolu SNP

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je rozhorčený a znechutený vrcholom vandalstva, prejaveným nafarbením na ružovo sochy partizána v Banskej Bystrici.

SZPB tento odsúdeniahodný čin vníma tak, že jeho aktéri a organizátori chceli pošpiniť hodnoty, o ktoré sa opiera naša spoločnosť. Socha partizána, inštalovaná pri 20.výročí SNP, nám pripomínala najsvetlejší moment v našich novodobých dejinách a to celonárodné povstanie proti neľudskosti, nacionalizmu a fašizmu.

Žiadame starostlivé vyšetrenie tohto vandalizmu a spravodlivé potrestanie jeho aktérov a organizátorov.

Za predsedníctvo ÚR SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD.

V Bratislave, 16. január 2015

16
jan
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*