Stanovisko Predsedníctva Oblastného výboru SZPB Bratislava k návrhu primátora Matúša Vallu premenovať časť Námestia SNP

Absolútne nesúhlasíme s návrhom premenovať dolnú časť
Námestia Slovenského národného povstania v Bratislave na
Námestie Nežnej revolúcie. A to z hľadiska logického,
technického, historického a najmä spoločensko-politického.
Názvoslovné rozčleňovanie z urbanistického hľadiska jednotného
priestranstva na viaceré námestia pokladáme za nesprávne,
násilnícke, ktoré sa deje bez predbežnej diskusie nielen s
odborníkmi, ale aj s občanmi nášho mesta, protifašistických
odbojárov nevynímajúc.
 
Ťažisko masových zhromaždení po 17. novembri 1989 bolo na
hornej časti tohto námestia, a nie pred Starou tržnicou. Názov
tohto verejného priestoru sa v minulosti z politických príčin v
rozličných režimoch viackrát menil. Súčasné pomenovanie dostal
roku 1962 a to sa plne vžilo, od roku 1974 aj so súsoším
venovanom SNP, do povedomia Bratislavčanov, ale aj všetkých
občanov Slovenskej republike ako ústredné námestie hlavného
mesta, v pohnutých chvíľach aj celej našej krajiny. Vôbec
nevidíme dôvod na to, aby sa z neho účelovo odkrajovali
jednotlivé časti. O to viac nás to zaráža, že sa tak deje v predvečer
75. výročia SNP, ktoré my považuje najdôležitejšiu udalosť v
novodobej histórii Slovenska.
 
Pre pomenovanie Námestie Nežnej revolúcie sa môže nájsť iná
dôstojná verejná plocha, hoci aj dnešné Námestie slobody, čo je
dosť všeobecný názov. Tam sa navyše ráta aj s výstavbou 
pomníka, ktorý by pripomínal túto historickú udalosť spred 30
rokov.
 
Magistrátu Bratislavy ako aj Starému Mestu odporúčame, aby
viac energie radšej venovali konečne dlhej roky sľubovanej ráznej
kultivácii Námestia SNP, na ktoré nadväzujú v poslednom období

aj neslávne ulice Obchodná a Poštová. Celý tento priestor má
veľmi ďaleko od toho, aby sa stal výkladnou skriňou hlavné mesta
SR.
 

17. júl 2019
Za P OblV SZPB Bratislava jeho predseda
Martin Krno, v. r.

23
júl
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*