Stanovisko Predsedníctva ÚR SZPB k rozhodnutiu MČ Staré Mesto o premenovaní časti Námestia SNP v Bratislave

V utorok 24. 9. 2019 sa Slovenský zväz protifašistických bojovníkov dozvedel, že
poslanci MČ Staré Mesto v Bratislave odsúhlasili návrh na zmenu názvu časti
bratislavského Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie (resp. Námestie 17.
novembra, či Námestie Novembrovej revolúcie).
SZPB s ukrajovaním priestoru a paralelne s tým aj významu Námestia SNP kategoricky
nesúhlasí, pretože to vníma ako ponižovanie toho najpozitívnejšieho, za čo skutoční slovenskí
vlastenci bojovali na vojnovom poli a za čo preliali aj svoju krv. Povedané inak, všetci tí,
ktorí dnes hlasujú za odobratie časti priestoru Námestia SNP, hlasujú aj za znižovanie jeho
významu v slovenských dejinách.
SZPB už neraz vyjadril svoje principiálne jednoznačné stanovisko, že ak sa má 17. november
1989 vnímať ako pokračovanie nastoľovania demokracie na Slovensku, nemá sa to robiť na
úkor symbolu SNP. Pretože ten, kto sa vyberie touto cestou, automaticky dáva „karte
blanche“ budúcim generáciám, aby sa zachovali rovnako, aby si naše časy rovnako (ne)vážili,
ako si súčasná generácia bratislavských konšelov (ne)váži časy svojich otcov a dedov.
SZPB jednoznačne súhlasí so stanoviskom svojho predsedu Pavla Sečkára, ktoré vyslovil pre
médiá hneď 24. 9. 2019, že symbol novembra 1989 by mal byť zvečnený inak a dôstojnejšie.
Jednak na väčšom a nie malom trhovom námestí, a zároveň tak, aby sa význam Novembra
1989 nevyvyšoval na úkor ponižovania a zneuznávania symbolu Slovenského národného
povstania. Pretože nie november 1989, ale SNP 1944 tvorí skutočný základ existencie
súčasnej Slovenskej republiky.


Za správnosť Ing. Pavol Sečkár, PhD., v.r.

V Bratislave, 2. 10. 2019

07
okt
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*