Stanovisko SZPB k oceneniu historika Františka Vnuka

Predsedníctvo ÚR SZPB vyslovuje poľutovanie nad ocenením historika Františka Vnuka Ústavom pamäti národa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.

SZPB protestuje proti udeleniu ocenenia za údajné celoživotné dielo historikovi, ktorého podstatnou časťou bola glorifikácia vojnovej Slovenskej republiky a jej režimu a falzifikácia štátotvorného Slovenského národného povstania.

Súčasná Ústava SR je postavená na základných atribútoch  boja za národné oslobodenie, ktoré vyvrcholilo Slovenským národným povstaním.

 

Bratislava, 14. 11. 2013

Ing. Pavol Sečkár, PhD.
predseda SZPB

14
nov
2013

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*