Stretnutie odbojárov a mládeže oblastí Rimavská Sobota a Rožňava

Oblastné výbory SZPB Rimavská Sobota a Rožňava

usporiadajú 6. mája v R. Sobote, Kocihe a Hrachove

spomienkové oslavy 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny pod názvom:

„Stretnutie odbojárov a mládeže oblastí R. Sobota a Rožňava“

 

Program:

 1. Rimavská Sobota
 • 00 – 11.45 hod. Pietny akt kladenia vencov k pamätníku Červenej armády
 • Hymny – ruská, rumunská, slovenská; Báseň;
 • Otvorenie – primátor mesta JUDr. Jozef Šimko
 • Slávnostný príhovor – prednosta OÚ JUDr. Pavel Struhár
 • Pozdravy hostí
 • Informácia o ďalšom programe
 • Hymnická pieseň

 

Sprievodné akcie v meste Rimavská Sobota:

8.30 – 10.00 hod. – Besedy na školách s priamymi účastníkmi odboja a SNP

8.00 – 10.00 hod. – Okresné kolo vedomostnej súťaže v CVČ – Relax

Výstava výtvarnej súťaže s protivojnovou tematikou

 

 1. Obec Kociha (12.30 – 13.00 hod.)
 • Hymna SR; Báseň
 • Privítanie účastníkov – starostka obce Kociha
 • Príhovor JUDr. Jozef Pupala
 • Poďakovanie a pozvanie do obce Hrachovo – starostka obce Kociha
 • Hymnická pieseň

 

13.00  – 13.15 hod.: Presun účastníkov do obce Hrachovo (pri Obecnom úrade)

 

III. Obec Hrachovo

 • 30 – 14.00 hod.: Ukážky polície (kynológia, služobný zákrok)
 • 15: hod. Ekumenické služby Božie
 • Hymna SR; Báseň
 • Otvorenie – starosta obce
 • Slávnostný príhovor – predseda SZPB; Pozdravy hostí
 • Odovzdanie vyznamenaní
 • Hymnická pieseň
 • 15 – 17.00 hod.: Kultúrny program
 • 00 hod.: Zapálenie vatry – vystúpia žiaci ZŠ s kultúrnym programom

–  vystúpi spevácky súbor Hrachovianka

 

Sprievodné akcie v Hrachove:

8.30 – 12.00 hod. Športová súťaž škôl okresu – ihrisko a telocvičňa Hrachovo (odovzdanie cien súťažiacim družstvám)

8.30 – 10.00 hod.: Beseda s priamymi účastníkmi odboja

21
apr
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*