SÚŽITIE A HODNOTY DVOCH NÁRODOV A KULTÚR venované 100. výročiu vzniku Československa

KLUB VÝTVARNÝCH UMELCOV A TEORETIKOV

V SPOLUPRÁCI

S MINISTERSTVOM KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KLUB UMELCOV, SPISOVATEĽOV A HISTORIKOV PRI ÚSTREDNEJ
RADE / SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
SPOLOČNOSŤ LADISLAVA NOVOMESKÉHO / KLUB NOVÉHO SLOVA
VÝTVARNÝ ODBOR MATICE SLOVENSKEJ / MATICA SLOVENSKÁ

pozývajú na kultúrnospoločenské podujatie

a na výstavu

SÚŽITIE A HODNOTY
DVOCH NÁRODOV A KULTÚR
venované 100. výročiu vzniku Československa

DVORANA MK SR – POZVÁNKA

24
okt
2018

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*