Neúcta Novín TV JOJ

Dňa 3. apríla odvysielala televízia JOJ v rámci svojej spravodajskej relácie „Noviny TV
JOJ“ príspevok Richarda Nemca o vládou SR schválenom projekte Hrobu neznámeho
vojaka. Príspevok bol povrchný a dehonestujúci.
Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý ako prvý pomenoval potrebu
vybudovania tohto protokolárneho miesta a neskôr sa k jeho iniciatíve pripojil Klub generálov
SR, Zväz vojakov SR a nakoniec aj Ministerstvo obrany SR s radom ďalších organizácií, je
veľmi ľúto, že takéto témy spracúvajú redaktori, ktorým chýba historické poznanie a tým aj
komentovanie.
Správa TASR informovala, že "Hrob neznámeho vojaka ako protokolárne miesto Slovenskej
republiky je ústredné pietne miesto a najčestnejší vojnový hrob, pri ktorom sa organizujú
štátne pietne akty. Je trvalým symbolom nespochybniteľného vlastenectva a skutočného
hrdinstva občanov štátu, ktorí do posledného písmena naplnili slová prísahy".
Spochybňovanie je urážkou známych i neznámych.
Doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc.
Zástupca štatutára, tajomník ÚR SZPB
V Bratislave dňa 5. 4. 2019

10
apr
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*