SZPB sa ide programovo omladzovať

V dňoch 28.-29. júna 2019 sa v Poprade skončil XVII. zjazd SZPB, ktorý prijal nové
Stanovy SZPB, nové Programové zameranie SZPB i vyhlásenie delegátov. SZPB na ňom
po vzore generálneho tajomníka OSN Antoniu Guterresovi podporil návrh Ruska
priznať v OSN víťazstvo nad nacizmom za celosvetové dedičstvo ľudstva. Staronovým
predsedom SZPB sa opäť stal Pavol Sečkár.
Absolútne prelomovým prvkom v živote SZPB bolo prijatie rozhodnutia o budovaní
štruktúry Klubov mladých priateľov SZPB.
Medzi hosťami sa zjazdu zúčastnil viceprimátor Popradu Štefan Pčola, výkonný podpredseda
ZMOS Milan Muška, predseda JDS Ján Lipiansky a zo zahraničia predseda ČSBS Jaromír
Vodička a predseda medzinárodnej antifašistickej organizácie FIR (a maďarskej MEASZ)
Vilmos Hanti.
Milan Muška na adresu falzifikácie dejín 2. sv. vojny povedal, že „dnes už nezápasíme len
s falzifikátormi, ktorí niečo napíšu, dnes zápasíme s veľmi sofistikovanými metódami,“
šíriacimi polopravdy, vyslovené klamstvá a bludy. Boj s nimi, a vôbec s fašistickými
a nacistickými prejavmi, považuje M. Muška „za veľkú výzvu do budúcnosti a jednu z našich
spoločných úloh!“
Jaromír Vodička uviedol, že „fašizmus a banderovci nie sú v dnešnej Európe len
historickým pojmom. Dnes sú to reálne politické sily!“ A na vlastnej skúsenosti z Česka
uviedol, že existuje otvorená snaha nielen prekrútiť dejiny, ale aj samotný charakter ich
zväzu. „Žiaľ, v niečom tomu napomáhajú aj niektorí naši členovia!“ dodal.
Celoeurópske zrkadlo nastavil na XVII. zjazde SZPB Vilmos Hanti. Poukázal na
„nepríjemnú európsku tendenciu, že zbožňovaní sú tí, ktorí bojovali proti nám“ a že
„fašistické hnutie sa posilňuje v celej Európe“!
Na zjazde boli vyznamenaní priami účastníci boja s fašizmom bývalý slovenský partizán
a neskôr červenoarmejec Ján Chudík, bývalí partizáni Karol Kuna, Vladimír Strmeň
a František Orlovský a bývalý príslušník 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR brigádny
generál Ján Iľanovský.
Za obetavú prácu pre rozvoj SZPB bolo vyznamenaných osem zaslúžilých členov SZPB
a medailou M. R. Štefánika boli vyznamenané dve obce Liptovská Teplička a Vernár.
Vladimír Mikunda

23
júl
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*