Výrazný krok k regiónom a mládeži

Už o dva dni, 28. – 29. júna 2019, sa v hoteli SATEL v Poprade bude konať dvojdňový
XVII. zjazd SZPB. Spolu s delegátmi a vojnovými veteránmi sa ho zúčastní rad hostí.
V predsedníctve budú aj piati vojnoví veteráni. Predseda Historickej odbojovej skupiny
partizánov v SNP a zahraničí Karol Kuna, bývalý partizán a neskôr červenoarmejec Ján
Chudík, bývalý príslušník 2. čs. paradesantnej brigády brigádny generál Ján Iľanovský
a bývalí partizáni Vladimír Strmeň a plk. v.v. František Orlovský.
Podľa neúplnej informácie rokovania XVII. zjazdu SZPB sa ako hostia zúčastnia za
hostiteľský Poprad jeho viceprimátor Štefan Pčola, za Ministerstvo obrany SR generálny
riaditeľ sekcie ľudských zdrojov brigádny generál Boris Ďurkech, za Úniu vojnových
veteránov plk. v.v. Daniel Kostra, za ZMOS výkonný podpredseda Milan Muška, za JDS jej
predseda Ján Lipiansky, za Úniu žien Slovenska jej predsedníčka Jana Vaľová, za Vojenský
historický ústav jeho riaditeľ Miloslav Čaplovič, za Múzeum SNP správca pamätníka Jozef
Gibala, Za Maticu slovenskú členka jej predsedníctva Libuša Klučková a za českých
spolubojovníkov príde predseda ČSBS Jaromír Vodička.
Pozvaní tiež boli, ale svoju účasť zatiaľ nepotvrdili predseda NR SR Andrej Danko a predseda
vlády SR Peter Pellegrini.
XVII. zjazd SZPB odštartuje hymna SR pričom vlajkonosiči predstúpia pred delegátov so
štátnou zástavou, vojenskými štandardami a vlajkou SZPB.
Vyše 18-tisícovú členskú základňu a 597 základných organizácií SZPB bude na XVII. zjazde
SZPB zastupovať 112 delegátov s hlasom rozhodujúcim z 35 oblastných organizácií SZPB
z celého územia Slovenska. Prítomných bude aj 28 delegátov s hlasom poradným a do tridsať
ocenených osobností a ďalších hostí.
V piatok 28. 6. si XVII. zjazd SZPB na ďalšie štvorročné obdobie zo štyroch kandidátov zvolí
predsedu a potvrdí členov Ústrednej rady SZPB, ktorí boli zvolení na oblastných
konferenciách SZPB. Okrem toho si zvolí členov Ústrednej revíznej komisie SZPB
a Rozhodcovskej komisie SZPB.
V sobotu 29. 6. bude prijaté nielen Uznesenie XVII. zjazdu SZPB, ale schválené bude aj nové
Programové zameranie SZPB, úpravy v Stanovách SZPB a Vyhlásenie delegátov XVII.
zjazdu SZPB.
Absolútnou novinkou, ktorú prerokuje XVII. zjazd SZPB bude vytváranie Klubov mladých
priateľov SZPB.
O post predsedu SZPB sa na nové štvorročné obdobie budú uchádzať: súčasný tajomník
Ústrednej rady SZPB Doc. PhDr. RSDr. Viliam Longauer, CSc.; predseda ZO SZPB brig.
generála Karola Peknika, Pezinok a podpredseda OblV SZPB, Bratislava Ing. Ivan Máčovský,
PhD.; predseda OblV SZPB, Martin JUDr. Jozef Petráš, CSc. a doterajší predseda SZPB Ing.
Pavol Sečkár, PhD.

Návrh uznesenia XVII. zjazdu SZPB prioritne vyzdvihuje aj úsilie pri zakladaní Klubov
mladých priateľov SZPB a prípravu funkcionárskeho aktívu; posilňovanie spolupráce
s miestnou štátnou správou a samosprávou; snahu o zvyšovanie účasti učiteľov, študentov,
žiakov a rodičov na spomienkových podujatiach na miestach bojov a obetí vojny a na ďalších náučno-vzdelávacích podujatiach. Ďalej hovorí o zintenzívnení pôsobenia myšlienok
protifašistického úsilia v regiónoch cestou zakladania a obnovovania činnosti Základných
organizácií SZPB v nich.
Za SZPB vedúci mediálneho oddelenia Vladimír Mikunda
0903 254 027
V Bratislave 26. júna 2019

23
júl
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*