Verejné obstarávanie na tlač Ročenky odbojárov 2015

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vypisuje výberové konanie na dodávateľa tlače Ročenky odbojárov 2015 podľa týchto parametrov:

Tlačové parametre Ročenky odbojárov 2015

Formát:           A4
Farebnosť:      4 + 4
Počet strán:     120 + 4
Väzba:             lepená
Papier obálka: 150 gr. ONL
Papier vnútro:  56 gr. SC
Náklad:            7500 a 8500 ks (tzn. záujemca uvedie dve ceny)
Balenie:           vo fólii po 20 ks

Tlačové podklady budú dodané v elektronickej podobe

Cena musí byť vrátane dovozu Ročeniek odbojárov 2015 na 3 miesta v Bratislave. (Spresnené budú s víťazom súťaže.)

Termín tlače v období: 6. – 15. 10. 2014

Expedícia vytlačených Ročeniek odbojárov 2014 na určené adresy v Bratislave musí byť zrealizovaná do 15. 10.  2014 do 24.00 hod. tak, aby expedícia k čitateľom mohla začať od 16. 10. 2014.

Ponuky prosíme doručiť na sekretariát SZPB (Štúrova 8, Bratislava – 2. poschodie) v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – tlač ročenky“ do  pondelka 22. 9. 2014 do 13.00 hod.

Výberové konanie a otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 24. 9. 2014 o 10.30 hod. komisiou, určenou predsedom SZPB.

 

Za správnosť: Ing. Pavol Sečkár, PhD., predseda SZPB

V Bratislave, 3. septembra 2014

 

 

16
aug
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*