Výberové konanie na tlač ročenky 2018

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Štúrova 8, 815 72 Bratislava

 

Vyhlasuje výberové konanie na obstarávateľa na tlač Ročenky odbojárov 2018.

Obstarávateľ sa zaviaže, že:

  1. zabezpečí tlač titulu Ročenka odbojárov 2018 podľa nižšie uvedených požiadaviek:
  2. náklad doručí na miesta určené vyhlasovateľom výberového konania.

 

Formát:                                                    A4
Počet strán:                                              120 + 4
Farebnosť:                                               plnofarebná

Väzba:                                                       lepená

Papier:                                                      4 strany obálka               LVC do 150 gr.

120 vnútorných strán     SC do cca 60 gr.

Dovoz:                                                       na max 3 miesta v Bratislave
Náklad:                                                     Kalkuláciu prosíme na tieto počty: 8000 ks, 8250 ks

a 8500 ks

 

Termín dodania tlačových podkladov: 23. 10. 2017

Záväzný termín expedície:                       2. 11. 2017

 

Tlačové podklady budú víťazovi výberového konania (resp. na ním určenú adresu) doručené v elektronickej podobe najneskôr dňa 23. 10. 2017.

 

O víťazovi výberového konania rozhodne najnižšia cena tlače (nesmie presiahnuť 4990 EUR vrátane DPH) v súbehu s poskytnutými zárukami na kvalitu tlače.

Cena dopravy bude uchádzačom uvedená i fakturovaná osobitne.

 

Cenové ponuky očakávame v uzatvorenej obálke do 19. 10. 2017 do 12.00 hod.

Otváranie obálok na výberové konanie sa uskutoční dňa 20. 10. 2017 o 10.00 hod. v priestoroch vyhlasovateľa výberového konania na ulici Štúrova 8 (2. poschodie), Bratislava.

V Bratislave dňa 10. 10. 2017

Za správnosť: predseda SZPB Ing. Pavel Sečkár, PhD. 

21
okt
2017

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*