Výberové konanie na tlač ročenky 2019

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Štúrova 8, 815 72 Bratislava

 

Vyhlasuje výberové konanie na obstarávateľa na tlač Ročenky odbojárov 2019.

Obstarávateľ sa zaviaže, že:

  1. zabezpečí tlač titulu Ročenka odbojárov 2019 podľa nižšie uvedených požiadaviek:
  2. náklad doručí na miesta určené vyhlasovateľom výberového konania.

 

Formát:           A4

Farebnosť:      4 + 4

Počet strán:     120 + 4

Väzba:             lepená

Papier obálka: 150 gr. ONL

Papier vnútro:  56 gr. SC

Náklad:            7700 a 8000 ks (tzn. záujemca uvedie dve ceny)

Balenie:           vo fólii po 20 ks

Tlačové podklady budú dodané v elektronickej podobe

Cena musí byť vrátane dovozu Ročeniek odbojárov 2019 na maximálne 3 miesta v Bratislave. (Spresnené budú s víťazom súťaže.)

 

Termín tlače v období: 22. 10. – 1. 11. 2018

Expedícia vytlačených Ročeniek odbojárov 2019 na určené adresy v Bratislave musí byť zrealizovaná už 1. 11.  2018 do 24.00 hod. tak, aby expedícia k čitateľom mohla začať od 2. 11. 2018.

 

Ponuky prosíme doručiť na sekretariát SZPB (Štúrova 8, Bratislava – 2. poschodie) v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – tlač ročenky 2019“ do  pondelka 1. 10. 2018 do 13.00 hod.

 

Výberové konanie a otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 2. 10. 2018 o 10.30 hod. komisiou, určenou predsedom SZPB.

 

O víťazovi výberového konania bude v mnohom určujúca najnižšia cena tlače (nesmie presiahnuť 4990 EUR vrátane DPH) v súbehu s poskytnutými zárukami na kvalitu tlače a dodržania časových termínov.

Cena dopravy bude uchádzačom uvedená i fakturovaná osobitne.

 

Za správnosť: Ing. Pavol Sečkár, PhD., predseda SZPB

V Bratislave, 15. augusta 2018

19
aug
2018

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*