Výberové konanie na tlač Ročenky odbojárov 2017

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Štúrova 8, 815 72 Bratislava

Vyhlasuje výberové konanie na obstarávateľa na tlač Ročenky odbojárov 2017.

Obstarávateľ sa zaviaže, že:

 1. zabezpečí tlač titulu Ročenka odbojárov 2017 podľa nižšie uvedených požiadaviek:
 2. náklad doručí na miesta určené vyhlasovateľom výberového konania.
 • Formát: A4
 • Počet strán: 120 + 4
 • Farebnosť: plnofarebná
 • Väzba: lepená
 • Papier: 4 strany obálka LVC do 150 gr.
 • 120 vnútorných strán SC do cca 60 gr.
 • Dovoz: na max 3 miesta v Bratislave
 • Náklad: Kalkuláciu prosíme na tieto počty: 7000 ks, 7500 ks a 8000 ks
 • Termín dodania tlačových podkladov: 20. 10. 2016
 • Záväzný termín expedície: 31. 10. 2016

Tlačové podklady budú víťazovi výberového konania (resp. na ním určenú adresu) doručené v elektronickej podobe najneskôr dňa 20. 10. 2015.

O víťazovi rozhodne najnižšia cena (nesmie presiahnuť 4900 EUR vrátane DPH) v súbehu s poskytnutými zárukami na kvalitu tlače.
Cena dopravy bude uchádzačom uvedená i fakturovaná osobitne.

Cenové ponuky očakávame v uzatvorenej obálke do 17. 10. 2016 do 12.00 hod.
Otváranie obálok na výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 10. 2016 o 10.00 hod. v priestoroch vyhlasovateľa výberového konania na ulici Štúrova 8 (2. poschodie), Bratislava.

Za správnosť: predseda SZPB Ing. Pavel Sečkár, PhD.
V Bratislave dňa 9. 9. 2016

09
sep
2016

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*